Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 29.06.2015.

SKUPŠTINA CG: Održane sednice Zakonodavnog odbora i Odbora za međunarodne odnose i iseljenike . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 30. juna 2015. godine sednice Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje i Odbora za međunarodne odnose i iseljenike i Odbora za evropske integracije

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU GRANSKOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA OBLAST KULTURE

MINISTARSTVO KULTURE: Polaganje stručnog ispita 4. i 5. jula

"OTVORENA VRATA ZA H2020" NA TEMU TRANSPORTA I NOVIH I BUDUĆIH TEHNOLOGIJA 2 I 3 JULA 2015. GODINE . . . dalje

DRUGI SEKTORSKI MONITORING ODBOR ZA OPERATIVNI PROGRAM "RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA 2012-2013", 30. JUNA 2015. GODINE . . . dalje

PKCG: Sjednica Odbora Udruženja špeditera . . . dalje

PORAST CARINSKIH STOPA ULASKOM U EU . . . dalje

PRIMJENA MEĐUDRŽAVNOG SPORAZUMA O JEFTINIJEM ROMINGU, ČIJI SU POTPISNICI ČETIRI DRŽAVE REGIONA, POČEĆE 30. JUNA 2015. GODINE . . . dalje

ZA PREKOGRANIČNE PROJEKTE SA SRBIJOM PREKO DVA MLIONA EURA BESPOVRATNIH SREDSTAVA: Poziv za predaju projekata otvoren do 18. avgusta 2015. godine . . . dalje

JAČANJE SARADNJE MUP-A I UNDP-A U OBLASTI REFORME JAVNE UPRAVE . . . dalje

JAVNI POZIV ZA DODJELU PODRŠKE ZA POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I EFIKASNOSTI SEKTORA MARIKULTURE ZA 2015. GODINU . . . dalje

U POJAČANOM NADZORU U PROTEKLE DVIJE NEDJELJE UTVRĐENO 1744 NEPRAVILNOSTI . . . dalje

OČEKIVANI PRIHODI 2015. GODINE SA OBALE ŠEST MILIONA EURA . . . dalje