Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

IZDANJA I PRETPLATA | Pravna baza Paragraf LEX MNE / Šta dobijate pretplatom? / Isprobajte BESPLATNO / Opšti uslovi • Svi zakoni Crne Gore
 • Svi važeći podzakonski propisi
 • Najvažniji propisi na nivou gradova i opština
 • Republički i opštinski propisi koji se ažuriraju na dnevnom nivou (izvorni i prečišćeni tekstovi)
 • Međunarodni ugovori
 • Propisi iz arhivskih glasila (SCG, SRJ, SFRJ...)
 • Službena mišljenja nadležnih ministarstava
 • Modeli akata (razne vrste ugovora, radni odnosi, javne nabavke, parnični postupak...)
 • Domaća sudska praksa (zastupljene odluke Vrhovnog, Apelacionog, Upravnog, viših sudova pa sve do osnovnih)
 • Strana sudska praksa
 • Evropsko zakonodavstvo i druga strana prava
 • Carinska tarifa


Sljedeća tabela se odnosi na pretplatu na pravnu bazu Paragraf Lex MNE za područje Crne Gore. Ukoliko želite da se pretplatite na pravnu bazu, kontaktirajte nas na: +382 20 240 056* Na cijenu se dodaje PDV u visini od 7% .

FORMULAR ZA PROFAKTURU

- Po povlašćenoj cijeni -

Izdanje:

Količina Cijena Vrijednost PDV
1 140 140 7(%)
Osnovica za PDV    140
PDV (7%)     9.8
Ukupno:
149.8
  • Adresa:

  • Ulica bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30