Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

IZDANJA I PRETPLATA | Pravna baza Paragraf LEX MNE / Šta dobijate pretplatom? / Isprobajte BESPLATNO / Zakažite besplatnu prezentaciju / Opšti uslovi

Šta dobijate pretplatom?

Pretplatom na pravnu bazu Paragraf Lex MNE dobijate pristup njenom sadržaju sa bilo kog računara ili mobilnog telefona ili drugog uređaja na Android operativnom sistemu u svakom momentu 24 sata dnevno, kao i sve izmjene i dopune baze u trajanju od godinu dana od dana početka korišćenja (odnosno uplate po profakturi/zaključnici za pretplatu).


Pravna baza sadrži slijedeće dokumente:

 • done Svi zakoni Crne Gore
 • done Svi važeći podzakonski propisi
 • done Najvažniji propisi na nivou gradova i opština
 • done Državni i opštinski propisi koji se ažuriraju na dnevnom nivou (izvorni i prečišćeni tekstovi)
 • done Međunarodni ugovori
 • done Propisi iz arhivskih glasila (SCG, SRJ, SFRJ...)
 • done Službena mišljenja nadležnih ministarstava
 • done Modeli akata (razne vrste ugovora, radni odnosi, javne nabavke, parnični postupak...)
 • done Domaća sudska praksa (zastupljene odluke Vrhovnog, Apelacionog, Upravnog, viših sudova pa sve do osnovnih)
 • done Strana sudska praksa
 • done Evropsko zakonodavstvo i druga strana prava
 • done Carinska tarifa

Sljedeća tabela se odnosi na pretplatu na pravnu bazu Paragraf Lex MNE za područje Crne Gore. Ukoliko želite da se pretplatite na pravnu bazu, kontaktirajte nas na:
+382 20 240 056

* Na cijenu se dodaje PDV u visini od 7% .

Formular za profakturu

Po povlašćenoj cijeni

Cijena
140, 00 euro_symbol

Osnovica: 140 euro_symbol
PDV (7%): 9.80 euro_symbol
Ukupno:
149.80 euro_symbol
  • Adresa:

  • Ulica bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30