Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

KORISNIČKI KUTAK | Video uputstvo / Screen Saveri / FAQ× Kliknite željeno polje za odgovor!

Pretplatom na pravnu bazu Paragraf Lex MNE, dobijate pristup redakcijski prečišćenim tekstovima propisa Crne Gore, domaćoj i stranoj sudskoj praksi, dokumentima evropskog zakonodavstva, kao i Carinskoj tarifi. Pravna baza Paragraf Lex MNE sadrži preko 20 000 dokumenata, koji su Vam dostupni u toku pretplate, koja traje 365 dana. Baza se svakodnevno ažurira i dopunjuje novim dokumentima, te na taj način imate mogućnost da pratite novine, dopune ili izmjene koje se odnose na crnogorsko zakonodavstvo.

Pravna baza Paragraf Lex MNE Vam u svakom trenutku omogućava pristup redakcijski prečišćenim tekstovima propisa. Olakšava Vaše poslovanje tako što Vam efikasno obezbjeđuje pravno-ekonomske dokumente ili skraćuje vrijeme pretrage dokumenata koji su vam neophodni u datom trenutku. Omogućava Vam potpunu pouzanost u dokumente, jer se baza propisa ažurira svakodnevno. Takođe, pruža mogućnost da pogledate i uporedite druge dokumente u okviru baze, koji su međusobno povezani sa dokumentom koji koristite (relacijska povezanost).

Pravna baza Paragraf Lex MNE se smatra veoma pouzdanom. Bazu uređuje naša redakcija, koju čine kvalifikovani i profesionalni pravnici. Redakcija prati službena glasila Crne Gore i u kratkom roku priprema sve novosti, izmjene ili dopune u vezi sa propisima. Takođe, visokoj pouzanosti doprinosi i dnevna ažurnost baze.

Opcija „Relacije“ Vam omogućava da određeni dokument posmatrate u odnosu sa nekim drugim. Ova opcija Vam daje mogućnost uporednog prikaza više dokumenata koji su po određenim kriterijuma povezani i tako Vam olakša pretragu.

Bazi, možete pristupi sa svakog računara, koristeći svoje korisničko ime i lozinku za pristup.

Pretplatom na pravnu bazu Paragraf Lex MNE dobijate određeni broj poena sa kojim možete pristupiti i koristiti željene dokumente. U bazi možete pronaći cjenovnik koji vam pokazuje koliko koji dokument nosi poena. Otvaranjem dokumenta iz baze automatski Vam se skida vrijednost poena koji on nosi. Ukoliko potrošite sve poene imate mogućnost da dokupite poene u skladu sa važećim cjenovnikom.

Opcija „Moje liste“ Vam daje mogućnost kreiranja liste dokumenata koje npr. najčešće koristite, koji su Vam najznačajniji i slično. Ovom opcijom Vam se skraćuje vrijeme pretrage onih dokumenata za kojima imate veću potrebu u odnosu na ostale.