Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva savjetovanja

Kompanija Paragraf organizuje savjetovanja na najaktuelnije teme u mjesecu, upoznajući učesnike sa novim propisima ili izmjenama koje u vezi sa njima nastupe.U organizaciji kompanije Paragraf u Podgorici je, 8. decembra 2017. godine, održano savjetovanje pod nazivom "Primjena novog Zakona o upravnom postupku".

Na početku savjetovanja prisutne su pozdravili predstavnici kompanije Paragraf i održana je prezentcija pravne baze Paragraf Lex MNE koja služi za praćenje propisa, stavova državnih institucija u vezi sa primjenom propisa u praksi, sudske prakse, modela akata, kao i Carinske tarife, odnosno predstavlja sistematizovan pristup najvažnijim elementima pravnog sistema, čime se omogućava pravno-sigurno poslovno okruženje.

Predavača su bili prof. dr Đorđije Blažić, dekan FDES i Miljan Vlaović, doktorant na FDES -u a obrađene su sljedeće teme: Rješenje kao upravni akt, Upravni ugovori, Upravne aktivnosti, Žalba, prigovor, Rješavanje po žalbi/prigovoru.

Nakon predavanja učesnici savjetovanja imali su priliku da direktno predavačima postave pitanja i na njih dobiju odgovore.

Savjetovanje u Podgorici je bilo besplatno za sve učesnike, a kompanija Paragraf će nastaviti u narednom periodu da organizuje savjetovanja i na druge aktuelne teme.Materijali sa savjetovanja:


prof. dr Đorđije Blažić     /        Prezentacija predavača


Miljan Vlaović   /        Prezentacija predavača