Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

U POJAČANOM NADZORU U PROTEKLE DVIJE NEDJELJE UTVRĐENO 1744 NEPRAVILNOSTI


Uprava za inspekcijske poslove je u pojačanom nadzoru na primorju u toku protekle dvije nedjelje izvršila ukupno 3151 kontrola u kojima je utvrđeno 1744 nepravilnosti. Zbog počinjenih prekršaja, inspektori su izdali 1160 prekršajnih naloga u iznosu od 388.420 eura. Izvršeno je pečaćenje 12 objekata i uklonjeno je 11 objekata.

Realizirajući planirane aktivnosti, doprinosi se zaštiti bezbjednosti i zdravlja potrošača, zaštiti legalnog prometa roba i usluga, legalnog zapošljavanja, zaštiti prostora i životne sredine, što će doprinijeti smanjenju sive ekonomije na tržištu, kao i podizanju kvaliteta turističke ponude.

U prethodnom periodu aktivnosti su bile usmjerene na nadzor u ugostiteljstvu, trgovini i zanatstvu u pogledu ispunjenosti uslova za vršenje djelatnosti, izdavanja fiskalnih računa, utvrđivanja porijekla robe, zapošljavanja. Posebna pažnja je bila usmjerena na nadzor kupališta u pogledu ispunjenosti minimalno-tehničkih uslova, spasilačke službe, postavljanja uređaja i opreme, izdavanja fiskalnih računa za usluge plažnog mobilijara, oslobođenog dijela kupališta od plažnog mobiljara i sl. Znatan broj inspekcijskih kontrola je izvršen i u dijelu radnih odnosa i zaštite na radu, kao i u dijelu postavljanja privremenih objekata u zoni morskog dobra bez prethodno pribavljenog odobrenja.

Utvrđene nepravilnosti uglavnom su se odnosile na neposjedovanje ili nepotpune deklaracije na namirnicama, neizdavanje računa, neisticanje obavještenja o pravu potrošača na reklamaciju i nepropisano vođenje evidencije o nabavci i prodaji robe i pružanju trgovinskih usluga, sanitarno-higijenski nedostaci u većim objektima, kao i neposjedovanje sanitarnih knjižica subjekata u poslovanju sa hranom, roba sa isteklim rokom, kao i na postavljanje privremenih objekata bez prethodno pribavljenog odobrenja – rješenja od JP Morsko dobro.

U prethodnom periodu, koordinacioni tim je primio veliki broj prijava građana koje su se odnosile na nepoštovanje pravila oslobođenja kupališta od plažnog mobilijara 50-50%, postavljanja turističkih panoa i prodaju brodskih i izletničkih karata po ulici, prijava na poslodavce i nepoštovanja radnih prava zaposlenih, neizdavanje računa i sl.

Ostvarena je intezivna saradnja sa predstavnicima Komunalne policije sa kojima su se sprovodile zajedničke aktivnosti na terenu, kao i sa predstavnicima Javnog preduzeća Morsko dobra.

Koordinacioni tim za praćenje turističke sezone je od 15. maja 2015. godine, kada je i počeo pojačani nadzor, održao sedam sastanaka kojima su prisustvovali koordinatori svih opština, predstavnici komunalnih policija po opštinama i predstavnik Javnog preduzeća Morsko dobra.

U narednom periodu, inspekcijski nadzor će, između ostalog, biti usmjeren na promet robe i pružanja usluga na šetalištima i plažama i rad privremenih ugostiteljskih i trgovinskih objekata.

Izvor: Vebsajt Uprava za inspekcijske poslove, 29.06.2015.