Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

IZDANJA I PRETPLATA | Pravna baza Paragraf LEX MNE / Šta dobijate pretplatom? / Isprobajte BESPLATNO / Opšti uslovi


Paragraf Lex MNE


Paragraf Lex MNE je pravna baza koja služi za praćenje propisa, stavova državnih institucija u vezi sa primjenom propisa u praksi, sudske prakse, modela akata, kao i Carinske tarife.

 • Pretplatom na bazu dobijate više proizvoda za istu cijenu: pravnu bazu sa registrom propisa, službena mišljenja, sudsku praksu, modele i Carinsku tarifu.

 • Obezbijeđena vam je dnevna ažurnost a kroz nju i potpuna pravna sigurnost. Na raspolaganju su vam prečišćeni tekstovi propisa, kako važećih tako i prethodnih verzija, ali i međusobna povezanost dokumenata, kao i njihov paralelni prikaz kroz relacije.

 • Pored svega navedenog ističemo krajnju profesionalnost i ljubaznost zaposlenih u kompaniji Paragraf, vrhunski kvalitet kao i postprodajni servis koji obuhvata besplatnu obuku i tehničku podršku.


Ukratko, za sistematizovan pristup najvažnijim elementima pravnog sistema, čime se omogućava pravno-sigurno poslovno okruženje.

Pravna baza Paragraf Lex MNE


U prilog tome je i činjenica da se Paragraf Lex MNE redovno svakodnevno dopunjava propisima koji se objavljuju u službenim listovima Crne Gore, a obuhvata međunarodne ugovore, državne i opštinske propise.

Sudska praksa


Pored propisa, baza se svakodnevno ažurira aktuelnom sudskom praksom najviših sudskih instanci Crne Gore. U pitanju su odluke Ustavnog i Vrhovnog suda Crne Gore, zatim odluke apelacionih sudova, ali i odluke mnogih drugih sudova, koje su obogaćene uredničkim sentencama.


Strana sudska praksa


Osim domaće, baza sadrži i stranu sudsku praksu, tj. sve odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetima protiv Crne Gore.

Službena mišljenja


Tumačenju i primjeni propisa svakako doprinose i službena mišljenja ministarstava i drugih institucija.


Modeli akata


Među tipovima dokumenata koji su zastupljeni u bazi nalaze se i modeli akata iz raznih oblasti. Svi ugovori, opšti akti, sudski podnesci i drugi modeli su editabilni i mogu se popunjavati ili mijenjati, pri čemu je ova opcija omogućena kako na ćirilici tako i na latinici.

Evropsko zakonodavstvo


Dokumenti sadržani u evropskom zakonodavstvu i drugim stranim pravima omogućavaju korisnicima upoznavanje sa značajnim propisima Evropske unije, Ujedinjenih nacija i Savjeta Evrope.

Carinska tarifa


I najzad, među tipovima dokumenata zastupljena je i Carinska tarifa sistematizovana po glavama i odjeljcima sa detaljnim prikazom svih tarifnih brojeva.


Kako biste se lično uvjerili u kvalitet našeg proizvoda predlažemo besplatnu prezentaciju pravne baze od strane naših stručnih promotera u Vašim prostorijama, u vrijeme koje Vama odgovara.  • Adresa:

  • ul. Bratstva i jedinstva 6/III,
   81000 Podgorica
  • Kontaktirajte nas:

  • E-mail: redakcija@paragraf.me

  • Telefon: +382 20 240 056
  • Fax: +382 20 240 057
  • Mob: +382 68 801 985
  • Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak - petak
  • 7:30 - 15:30