Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 30.12.2015.

SKUPŠTINA CG: 29. decembra 2015. godine održane śednice Zakonodavnog odbora, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike - Razmotreno više amandmana na prijedloge zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, o energetici i o akcizama, podržan predlog da Ranko Vujačić bude izabran za ambasadora u SR Njemačkoj . . . dalje

SKUPŠTINA CG: Usvojeni zakoni o budžetu i energetici, dok prijedlozi zakona o izmirenju obaveza prema radnicima nikšićkih Rudnika boksita, koji su, usljed stečaja, ostvarili pravo na penziju i o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama nijesu dobili potrebnu većinu, usvojene odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrva Lastavice sa tvrđavom Mamula i o prihvatanju aneksa Ugovora o zakupu hotela Kraljičina plaža . . . dalje

VLADA CG: Utvrđeni prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o notarima i o elektronskim medijima, o porezu na dobit pravnih lica, o porezu na dodatu vrijednost, o javnim okupljanjima i javnim priredbama . . . dalje

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI: Nema rokova za predaju zahtjeva za doživotnu naknadu majkama sa troje i više djece . . . dalje

JP MORSKO DOBRO: Od 31. decembra 2015. godine tenderi za zakup kupališta i lokacija za postavljanje privremenih objekata u zoni morskog dobra . . . dalje

INVESTICIONO RAZVOJNI FOND PODRŽAĆE PRIVREDU SA 100 MILIONA EURA . . . dalje

PREDELOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA - Tekst propisa . . . dalje