Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 29. decembra 2015. godine održane śednice Zakonodavnog odbora, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za međunarodne odnose i iseljenike - Razmotreno više amandmana na prijedloge zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, o energetici i o akcizama, podržan predlog da Ranko Vujačić bude izabran za ambasadora u SR Njemačkoj


146. śednica Zakonodavnog odbora

Zakonodavni odbor je na održanoj 146. śednici, razmotrio i ocijenio pravno prihvatljivim sljedeće amandmane:

Amandmani (8) na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu.

Amandman na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama

Predloženi dnevni red je proširen sa amandmanom na Predlog zakona o energetici, koji je podnio poslanik Filip Vuković a koji, shodno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), Odbor nije razmotrio.

126. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor je na održanoj 126. śednici razmotrio i odlučio da predložio Skupštini da prihvati amandman koji su podnijeli poslanici Marta Šćepanović i Predrag Sekulić na Predlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom "Mamula", opština Herceg Novi. Predstavnik Vlade prihvatio je navedeni amandman, tako da isti postaje sastavni dio teksta Predloga odluke.

Odbor je imajući u vidu i modifikacije amandmana koje su prihvaćene od strane podnosilaca amandmana na śednici Zakonodavnog odbora Skupštine Crne Gore razmotrio i amandman koji su podnijeli poslanici Darko Pajović, Srđan Perić, Azra Jasavić i Goran Tuponja na Predlog odluke o prihvatanju Aneksa br.1 ugovora o zakupu hotela "Kraljičina plaža" Budva. Predstavnik Vlade prihvatio je navedeni amandman, tako da isti postaje sastavni dio teksta Predloga odluke.

Odbor je razmotrio i amandman 2 poslanika Džavida Šabovića na Predlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu. Nakon izjašnjavanja Odbor je odlučio da predloži Skupštini da ne prihvati navedeni amandman. Amandman koji su podnijeli poslanici Rifat Rastofer i Džavid Šabović prihvaćen je u modifikovanoj formulaciji, uz sugestiju predstavnika Vlade i postaje sastavni dio teksta Predloga zakona. O amandmanima poslanice Azre Jasavić i poslanika Dritana Abazovića Odbor se nije izjasnio zbog odsustva predlagača.

Odbor je takođe odlučio da predloži Skupštini da povodom usvajanja Predloga zakona o budzetu za 2016. godine usvoji još tri zaključka.

Odobr je razmotrio 104 amandmana na Predlog zakona o energetici.

Predstavnik Vlade prihvatio je 8 podnijetih amandmana, tako da su isti postali sastavni dio teksta Predloga zakona.

Odbor je odlučio da predloži Skupštini da usvoji pet amandmana o kojima predstavnik Vlade nije iskazao stav.Takođe, Odbor je odlučio da predloži Skupštini da ne prihvati 15 amandmana. O navedenim amandmanima, kao i amandmanima koji nijesu razmotreni zbog odsustva predstavnika predlagača, izjasniće se Skupština Crne Gore.

68. śednica Odbora za međunarodne odnose i iseljenike

Na održanoj, 68. śednici, članovi Odbora za međunarodne odnose i iseljenike su jednoglasno podržali predlog da Ranko Vujačić bude izabran za mjesto izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Saveznoj Republici Njemačkoj, na rezidentnoj osnovi, sa sjedištem u Berlinu.

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 29.12.2015.