Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 29.06.2016.

SAVJET EVROPE: Žalbe Ustavnog suda Crne Gore djelotvoran pravni lijek . . . dalje

SKUPŠTINA CG: Usvojeni zakoni o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, o vinu, o mladima, o presađivanju ljudskih organa . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 28. juna 2016. godine započeta śednica Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu - Razmotrena tri prijedloga zakona . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 29. juna 2016. godine śednice Zakonodavnog odbora, Komisije za praćenje i kontrolu postupka privatizacije, Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu . . . dalje

ZAKON O PRESAĐIVANJU LJUDSKIH ORGANA: Zakonom je predviđeno da svi građani nakon smrti budu donori ukoliko se prethodno pisanom izjavom nijesu odrekli te mogućunosti . . . dalje

ZAKON O MLADIMA: Zakonom se propisuje da organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete obrazuje Savjet za mlade, kao stručno i savjetodavno tijelo, sa mandatom od četiri godine . . . dalje

IZVJEŠTAJ SA JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O SISTEMIMA KVALITETA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA . . . dalje

PRAVILNIK O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA MATERIJALNO OBEZBJEĐENjE, DODATKA ZA NjEGU I POMOĆ, LIČNU INVALIDNINU I NAKNADU ZARADE ZA RAD SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA: Ustavni sud i nakon 17 mjeseci nije postupio po inicijatici Saveza slijepih Crne Gore za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika . . . dalje

IZVJEŠTAJ SA RASPRAVE O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU ZA NACRT STRATEGIJE UPRAVLJANJA VODAMA . . . dalje

PILOT PROGRAM ZA MODERNIZACIJU INDUSTRIJE: 100.000 eura pomoći za jačanje konkurentnosti privrednih subjekata, unaprjeđenje poslovanja, produktivnosti i profitabilnosti kroz investicije u opremu . . . dalje

OKRUGLI STO - MOGUĆNOSTI KOJE PRUŽA ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA U CILJU PODRŠKE MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA 29. JUNA 2016. GODINE . . . dalje