Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O MLADIMA: Zakonom se propisuje da organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete obrazuje Savjet za mlade, kao stručno i savjetodavno tijelo, sa mandatom od četiri godine


Poslanici crnogorskog parlamenta usvojili su Zakon o mladima kojim se prvi put uređuje omladinska politika i rad u Crnoj Gori, definišu aktivnosti subjekata koji učestvuju u njenom kreiranju i sprovodenju i uređuju pitanja od interesa za djelovanje mladih.

Zakonom je određeno da su mladi lica koja imaju od 15 do 30 godina.

"Preciziraju se aktivnosti koje se odnose na omladinsku politiku, omladinski rad, institucionalnu brigu o mladima, utvrđuju oblici i finansiranje organizovanja, djelovanje mladih na lokalnom i državnom nivou i druga pitanja od značaja za mlade", navodi se u obrazloženju.

Zakonom su utvrđena načela na kojima se zasniva omladinska politika - jednakosti, volonterizma, solidarnosti, dobrovoljnosti, partnerstva, sposobnosti i naučnim saznanjima radi dobrovoljnog učešća mladih u svim oblastima društvenog života u skladu sa sopstvenim izborom.

"Garantuje se jednakost mladih u ostvarivanju prava, bez obzira na nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, vjeru, crkveno porijeklo i imovinsko stanje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, invaliditet, zdravstveno stanje, fizički izgled, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i drugo lično svojstvo", navodi se u obrazloženju.

Za ostvarivanje omladinske politike donosi se Nacionalna i opštinske strategija za mlade kojima se definišu prioritetne aktivnosti na tim nivoima.

Nacionalnu strategiju za mlade donosi Vlada Cme Gore, na predlog Uprava za mlade i sport za pet godina.

Zakonom se propisuje da organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete obrazuje Savjet za mlade, kao stručno i savjetodavno tijelo, sa mandatom od četiri godine.

Izvor: Vebsajt CdM, 28.06.2016.