Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O MEDICINSKIM INDIKACIJAMA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA MATERIJALNO OBEZBJEĐENjE, DODATKA ZA NjEGU I POMOĆ, LIČNU INVALIDNINU I NAKNADU ZARADE ZA RAD SA POLOVINOM PUNOG RADNOG VREMENA: Ustavni sud i nakon 17 mjeseci nije postupio po inicijatici Saveza slijepih Crne Gore za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika


Savez slijepih Crne Gore, kao organizacija koja promoviše, štiti i zalaže se za unaprijeđenje prava osoba oštećenog vida, ima obavezu i potrebu da reaguje na nepostupanje Ustavnog suda Crne Gore po inicijativi Saveza ni nakon 17 mjeseci, rekao je izvršni direktor Saveza, Goran Macanović.

"Naime, Savez slijepih Crne Gore je 27. januara 2015. godine podnio Inicijativu za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena ("Sl. list CG", br. 58/2014). U osporavanom tekstu Pravilnika, osobe potpuno oštećenog vida namjerno su izostavljene, pa ove osobe, prema članu 4. Pravilnika nemaju pravo na ličnu invalidninu, koja mjesečno iznosi 109 eura", podsjeća Macanović.

Iako Pravilnik nije usklađen sa Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI) i Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 27/2013, 1/2015, 42/2015 i 47/2015), kao ni sa Jedinstvenom nacionalnom listom oštećenja (akt Ministarstva zdravlja) i "zvanično" ne priznaje pravo na ličnu invalidninu osobama s potpunim oštećenjem vida, ocjenjuje Macanović, u praksi je stanje sasvim drugačije i veoma je izraženo diskriminatorno postupanje Ministarstva rada i socijalnog staranja prema određenom broju naših članova i članica.

"Savez slijepih Crne Gore raspolaže značajnim brojem korisnika ovog prava, koji su kroz naše upitnike i ličnu komunikaciju sa zaposlenima u Stručnoj službi Saveza, naveli da su korisnici ovog prava, a uz zahtjev za priznavanje prava na ličnu invalidninu podnosili su istu medicinsku dokumentaciju kao i oni članovi i članice Saveza slijepih čiji zahtjevi za ostvarivanje prava na ličnu invalidninu su nepravedno odbijeni i kojima pomažemo da kroz sudsku zaštitu ostvare ista ona prava koja već uživaju druge osobe oštećenog vida", kaže on.

Takođe, dodaje Macanović, zbog diskriminatornog postupanja članova socijalno-ljekarskih komisija i Ministarstva rada i socijalnog staranja prema značajnom broju njihovih članova i članica, preduzelu su više radnji u cilju zaštite njihovih prava.

"Upravo s tim u vezi, pisali smo i urgenciju za postupanje Ustavnom sudu po našoj inicijativi, koji ni nakon više od 17 mjeseci ne razmatra istu, čime pokazuje da temeljno rješavanje problema osoba s invaliditetom u crnogorskom pravnom sistemu nije uopšte prioritetno pitanje, iako od odluke ovog suda u velikoj mjeri zavisi ostvarivanje prava na ličnu invalidninu osoba potpuno oštećenog vida. Naša inicijativa trebala je biti prioritet za ovaj sud, jer se radi o aktu direktne diskriminacije države, odnosno Ministarstva rada i socijalnog staranja prema licima s invaliditetom u smislu članova 2, 4 i 24 Zakona o zabrani diskriminacije lica sa invaliditetom ("Sl. list CG", br. 35/2015 i 44/2015 - ispr.)", ističe Macanović.

Najzad, više puta su podnosili inicijativu za mijenjanje teksta diskriminatornog Pravilnika kod resornog ministarstva tokom mandata prethodnih ministara od kojih, kaže Macanović, nijesu dobili bilo kakav odgovor i koji su je sasvim ignorisali.

"Tekst inicijative, sličnog sadržaja, uputili smo nedavno novoizabranom ministru, Mariću, od kojeg očekujemo dijametralno suprotan stav i reakciju u odnosu na njegove prethodnike", zaključio je izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, Goran Macanović.

Izvor: Vebsajt CdM, 28.06.2016.