Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

EVROPSKI SUD ZA LJUDSKA PRAVA: postavljanje sigurnosnih kamera u amfiteatrima na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore je povređivanje prava na privatnost

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu presudio je da je postavljanje sigurnosnih kamera u amfiteatrima na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta Crne Gore povređivanje prava na privatnost.

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU ZAKONA O OGRANIČAVANJU UPOTREBE DUVANSKIH PROIZVODA

Na osnovu čl. 9 i 11 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG" br. 12/2012), Ministarstvo zdravlja, upućuje javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima i preduzetnicima, stručnim i naučnim institucijama, zdravstvenim ustanovama, državnim organima, organima lokalne samouprave, Uniji poslodavaca, Zajednici opština Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim subjektima zainteresovanim za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) za učešće u raspravi o Nacrtu zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda.

Više

JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U POSTUPAK PRIPREME PREDLOGA ZAKONA O MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Poziv je otvoren 20 dana

Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012), Ministarstvo zdravlja, upućuje javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima i preduzetnicima, Uniji poslodavaca, sindikalnim

Više

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE RAZVOJA SAOBRAĆAJA CRNE GORE 2018. - 2035. I NACRTU IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva upućuje javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima (zainteresovana javnost) da se uključe u javnu jaspravu i daju svoj doprinos unaprijeđenju kvaliteta Nacrta Strategije razvoja saobraćaja i Nacrta Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu predmetne Stategije

Više

JAVNA RASPRAVU O NACRTU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 2018. GODINU: Rasprava će trajati do 12. decembra 2017. godine

Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama ("Sl. list CG", br. 8/2009), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore na donošenje, nacrt Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2018. godinu i upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Plana dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, tel./fax: 020 482 300 ili e-mail: vesna.vujacic@mek.gov.me.

Više

POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA STAVLJANJE LIJEKA ILI DIJETETSKOG PROIZVODA NA LISTU LJEKOVA I DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE: Poziv je otvoren do 01.12.2017. godine

Na osnovu člana 10 stav 7 Uredbe o kriterijumima za stavljanje odnosno skidanje ljekova sa Liste ljekova ("Sl. list CG", br. 57/2016 i 76/2017), Ministarstvo zdravlja upućuje

Više