Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNA RASPRAVU O NACRTU PLANA DAVANJA KONCESIJA ZA DETALJNA GEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA ZA 2018. GODINU: Rasprava će trajati do 12. decembra 2017. godine

30.11.2017.


Ministarstvo ekonomije, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama ("Sl. list CG", br. 8/2009), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore na donošenje, nacrt Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2018. godinu i upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Plana dostave Ministarstvu ekonomije u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, tel./fax: 020 482 300 ili e-mail: vesna.vujacic@mek.gov.me.

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst nacrta Plana davanja koncesija unaprijedio prije donošenja od strane Vlade.

Javna rasprava o nacrtu Plana davanja koncesija trajaće do 12.12.2017. godine.

Takođe, zainteresovani subjekti mogu u prostorijama Ministarstva ekonomije svakog radnog dana u vremenu od 10-13 sati izvršiti uvid u nacrt Plana davanja koncesija za 2018. godinu i dobiti dodatna pojašnjenja o istom.

Datum, vrijeme i mjesto održavanja okruglih stolova biće naknadno saopšteni.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 28.11.2017.


Naslov: Redakcija