Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Za bespravni objekat koji se sastoji od više posebnih djelova, neto površine do 500 kvadrata, na kojima je ustanovljeno pravo svojine različitih vlasnika, tehnička dokumentacija treba da bude jedinstvena: projekat izvedenog stanja sa izvještajem o pozitivnoj reviziji, izjava revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa projektom izvedenog stanja i obaveznom analizom koju radi privredno društvo za objekte do 500 kvadrata

30.11.2017.


Prema Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017), prvi korak legalizacije je podnošenje zahtjeva nadležnim opštinskim sekretarijatima. Zahtjev se podnosi na obrascu koji se skine sa sajta Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Kako objašnjavaju iz resornog ministarstva, potreban je elaborat premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta, koji je uradila licencirana geodetska organizacije, a ovjerava je katastar, kao i dokaz o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno izvod iz katastra ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti.

"Ovaj korak podrazumijeva da se upišu u katastar bespravni objekti koji nijesu upisani. Da bi se objekat legalizovao mora biti izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom, ili u skladu sa planom generalne regulacije, koji će biti donijet do sredine oktobra 2020, odnosno planskim dokumentom usvojenim u međuvremenu", ukazali su iz MORT-a.

Nakon podnošenja zahtjeva za legalizaciju, nadležni sekretarijat je dužan da u roku od 15 dana uputi poziv podnosiocu zahtjeva da u roku od tri mjeseca dostavi dokaze o vlasništvu nad placem i plaćenim komunalijama, projekat, izvještaj o reviziji projekta i izjavu revidenta da je objekat siguran za upotrebu.

"Kada je objekat veće neto površine od 200 kvadrata, vlasnik dostavlja projekat izvedenog stanja i dokaze kojim se utvrđuje stabilnost i sigurnost objekta, koju izrađuju licencirana privredna društva", ukazali su iz MORT-a i dodali da svi objekti, bez obzira na kvadraturu, moraju imati riješene imovinsko-pravne odnose na zemljištu, plaćenu komunalnu naknadu i posebnu naknadu za Regionalni vodovod za primorske opštine.

Za objekte od 200 do 500 i više kvadrata je neophodno dostaviti projekat izvedenog stanja bespravnog objekta, koji je izradilo privredno društvo licencirano za projektovanje i izgradnju, izvještaj drugog privrednog društva zaduženog za reviziju projekta i izjavu revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim projektom izvedenog stanja, analizu privrednog društva koje je ispitivalo statičku i seizmičku i izjavu revidenta da je objekat stabilan i siguran za upotrebu", preciziraju iz MORT-a. Provjera statičke i seizmičke sigurnosti objekta razlikuje se, kako su istakli, za objekte neto površine do 500 i iznad 500 kvadrata.

"Za objekte od 200 do 500 kvadrata traži se analiza čija je sadržina utvrđena propisom ministarstva, a za veće provjera stabilnosti objekta radi se u skladu sa pravilima struke i podrazumijeva različite metode provjere kao što su kernovanje i slično", ukazali su iz MORT-a, dodajući da se za svaki od posebnih djelova objekta donosi pojedinačno rješenje o legalizaciji, sa i vlasničkom i tehničkom specifikacijom posebnih djelova objekta.

Što se tiče zgrade do 500 kvadrata i veće od 500 kvadrata, kao i za poslovni prostor do 100 kvadrata, ukoliko se sastoji od više posebnih djelova, potrebno je da tehnička dokumentacija bude jedinstvena.

"Za bespravni objekat koji se sastoji od više posebnih djelova, neto površine do 500 kvadrata, na kojima je ustanovljeno pravo svojine različitih vlasnika, tehnička dokumentacija treba da bude jedinstvena: projekat izvedenog stanja sa izvještajem o pozitivnoj reviziji, izjava revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa projektom izvedenog stanja i obaveznom analizom koju radi privredno društavo za objekte do 500 kvadrata", objašnjavaju iz MORT-a.


IZVOR: Vebsajt CdM, 28.11.2017.


Naslov: Redakcija