Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

JAVNI POZIV ZA UKLJUČIVANJE U POSTUPAK PRIPREME PREDLOGA ZAKONA O MEDICINSKIM SREDSTVIMA: Poziv je otvoren 20 dana

30.11.2017.


Na osnovu člana 7 Uredbe o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012), Ministarstvo zdravlja, upućuje javni poziv zainteresovanoj javnosti (građanima, pravnim licima i preduzetnicima, Uniji poslodavaca, sindikalnim organizacijama, zdravstvenim ustanovama, stručnim i naučnim institucijama, državnim organima, organima lokalne uprave, Zajednici opština Crne Gore, nevladinim organizacijama, medijima i drugim zainteresovanim subjektima za pitanja koja se uređuju ovim zakonom) da se uključe u postupak pripreme Predloga zakona o medicinskim sredstvima i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare u pisanom i elektronskom obliku Ministarstvu zdravlja, na adresu: Podgorica, Rimski trg br.46, na fax 078/113-128 ili na e-mail milica.golubovic@mzd.gov.me.

Poziv je otvoren 20 dana od dana upućivanja javnog poziva.

Lice ovlašćeno za koordinaciju konsultacija sa zainteresovanim subjektima je Milica Golubović, samostalni savjetnik I (tel.020/4852-329).

Ovim zakonom uređuju se uslovi za proizvodnju, promet i upotrebu medicinskih sredstava za humanu upotrebu, mjere za obezbjeđivanje kvaliteta, bezbjednosti i mogućnosti namjene, tehnička procjena, ocjenjivanje usaglašenosti medicinskih sredstava sa osnovnm zahtjevima, kao i druga pitanja od značaja za ovu oblast. Donošenjem ovog zakona izvršiće se harmonizacija sa pravnom tekovinom EU, kojom je uređena oblast medicinskih sredstava za humanu upotrbu.

Tekst Nacrta Zakona sa obrazloženjem možete preuzeti klikom OVDJE.

Ministarstvo zdravlja će sve prispjele predloge i sugestije razmotriti i sačiniti izvještaj koji će objaviti na svojoj interet stranici.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo zdravlja, 28.11.2017.


Naslov: Redakcija