Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNA RASPRAVA O PREDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU DUGOVA PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA: Rasprava će trajati do 3. marta 2017. godine

Ministarstvo finansija, u skladu sa Uredbom o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona ("Sl. list CG", br. 12/2012) pokreće javnu raspravu o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova prema finansijskim institucijama.

Više

PRAVILNICI O KOLIČINAMA OPASNIH MATERIJA PO KATEGORIJAMA KOJIMA SE ODREĐUJE STEPEN RIZIKA SEVESO POSTROJENJA I O BLIŽEM SADRŽAJU PLANA PREVENCIJE I PLANA ZAŠTITE OD UDESA: Pravilnici su donijeti na osnovu Zakona o životnoj sredini

Na osnovu članova 39, 40 i 41 Zakona o životnoj sredini ("Sl. list CG", br. 52/2016) Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je Pravilnik o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika Seveso postrojenja ("Sl. list CG", br. 63/2016) i Pravilnik o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa ("Sl. list CG", br. 67/2016).

Više

SASTANAK ČLANOVA SKUPŠTINSKOG ODBORA ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I BUDŽET SA PREDSTAVNICIMA SEKRETARIJATA ENERGETSKE ZAJEDNICE 25. JANUARA 2016. GODINE: Tema sastanka "Prezentacija stanja u evropskim integracijama Crne Gore iz oblasti energetike"

Članovi Odbora za ekonomiju, finansije i budžet sastaće se 25. januara 2017. godine, sa delegacijom Sekretarijata Energetske zajednice, u čijem sastavu će biti: Janez Kopač, direktor Sekretarijata, Dirk Buschle, zamjenik direktora Sekretarijata i Peter Vajda, ekspert u oblasti životne sredine u Sekretarijatu.

Više

NACRT PROGRAMA EKONOMSKIH REFORMI ZA CRNU GORU ZA PERIOD 2017 - 2019: Primjedbe i sugestije Unije Slobodnih Sindikata CG na Nacrt programa

Ključna primjedba Unije Slobodnih Sindikata Crne Gore (USSCG) na Nacrt programa ekonomskih reformi za Crnu Goru za period 2017 - 2019. godine je što su mjere fiskalne konsolidacije predviđene Nacrtom programa uglavnom bazirane na smanjenju zarada zaposlenih (umanjenje minulog rada, produžavanje važenja kriznog poreza za tri godine) i na smanjenju socijalnih davanja (umanjenje naknada po osnovu rođenja troje i više djece i prolongiranja prava na dječiji dodatak).

Više

CARINSKI DUG IZNOSI 5,26 MILIONA EURA

Carinski dug u Crnoj Gori trenutno iznosi 5,26 miliona eura, a većina dugovanja nagomilala se do 2012. godine, saopštio je direktor Uprave carina, Vladan Joković. "Stanje carinskog duga za dužnike kojima je ukupni dug veći od hiljadu eura, na dan 31. decembar prošle godine iznosi 5,26 miliona eura", precizirao je Joković. On je naveo da su u 2016. godini, pored disciplinskih postupaka, protiv dva službenika Uprave carina podnesene krivične prijave zbog sumnje na koruptivna krivična djela.

Više

OBAVEZE SUBJEKATA U POSLOVANJU HRANOM NEŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA: Prije otpočinjanja obavljanja djelatnosti u objektu koji podliježe Registraciji ili Odobravanju potrebno je podnijeti Zahtjev za registraciju ili odobravanje objekta, u zavisnosti od vrste djelatnosti koja se obavlja u objektu

Subjekti u poslovanju hranom neživotinjskog porijekla dužni su da prije otpočinjanja obavljanja djelatnosti u objektu koji podliježe Registraciji ili Odobravanju podnijeti Zahtjev za registraciju ili odobravanje objekta, u zavisnosti od vrste djelatnosti koja se obavlja u objektu.

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU DUGOVA PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA - Tekst propisa

w

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU DUGOVA PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA

Više

ODREDBE ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU DUGOVA PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA KOJE SE MIJENJAJU

ODREDBE ZAKONA O SPORAZUMNOM FINANSIJSKOM RESTRUKTURIRANJU DUGOVA PREMA FINANSIJSKIM INSTITUCIJAMA KOJE SE MIJENJAJU

Više