Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OBAVEZE SUBJEKATA U POSLOVANJU HRANOM NEŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA: Prije otpočinjanja obavljanja djelatnosti u objektu koji podliježe Registraciji ili Odobravanju potrebno je podnijeti Zahtjev za registraciju ili odobravanje objekta, u zavisnosti od vrste djelatnosti koja se obavlja u objektu

25.01.2017.


Subjekti u poslovanju hranom neživotinjskog porijekla dužni su da prije otpočinjanja obavljanja djelatnosti u objektu koji podliježe Registraciji ili Odobravanju podnijeti Zahtjev za registraciju ili odobravanje objekta, u zavisnosti od vrste djelatnosti koja se obavlja u objektu.

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili lično na adresu: 

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Sektor za bezbjednost hrane

Bulevar Serdara Jola Piletića br.26

81000 Podgorica

Uz zahtjev se obavezno dostavlja i dokumentacija:

1. Za objekte koji podliježu Registraciji

- Kopija rješenja/izvoda iz sudskog registra, Privrednog registra odnosno Registra poljoprivrednih gazdinstava; 

- Kopija Rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova (izdato od organa lokalne samouprave); 

- Kopija dokaza o svojini (list nepokretnosti ili ugovor o zakupu); 

- Za proizvodne objekte - Skica objekta sa rasporedom prostorija (razmjera 1:50, odnosno 1:100, sa legendom prostorija sa jasnim rasporedom prostorija, opreme i točećih mjesta – opis snabdijevanja vodom za piće u objektu); 

- Kopija Ugovora o korišćenju morskog dobra (ako se objekat nalazi u zoni morskog dobra); 

- Dokaz o uplati administrativne takse po Zakonu o administrativnim taksama (""Sl. list RCG", br. 55/2003, 46/2004 - odluka US, 81/2005, 2/2006 - ispr.,"Sl. list CG", br. 22/2008, 77/2008, 3/2009 - ispr., 40/2010 - dr. zakon, 20/2011, 26/2011 - ispr., 56/2013, 45/2014 i 53/2016)

Visina administrativne takse po Zakonu o administrativnim taksama u odnosu na površinu objekta:

1) za objekte do 100 m2 50,00 

2) za objekte od 100 do 300 m2 100,00 

3) za objekte od 300 do 500 m2 150,00 

4) za objekte od 500 do 1000 m2 200,00 

5) za objekte preko 1000 m2 300,00

Svrha uplate: Upis u registar registrovanih objekata za hranu 

Br. žiro računa: 832-3161422-09 

Primalac: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ovdje možete preuzeti zahtjev: Zahtjev za registraciju objekta u poslovanju hranom  

Napomena:

 - Za ugostiteljske objekte računa se površina prostorija za skladištenje (čuvanje), pripremanje i usluživanje hrane i pića a ne ukupna površina ugostiteljskog objekta.

 - Visinu administrativne takse uvećati za iznos od 5e za izdavanje rješenja po zahtjevu stranke.

2. Za objekte koji podliježu Odobravanju

- Kopija rješenja/izvoda iz sudskog registra, Privrednog registra odnosno Registra poljoprivrednih gazdinstava; 

- Kopija rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova (izdato od organa lokalne samouprave); 

- Kopija dokaza o svojini (list nepokretnosti ili ugovor o zakupu); 

- Skica objekta u razmjeri 1:100 sa ucrtanim prostorijama i prostorima za proizvodnju, opremom, podnim odvodnim kanalima, točećim mjestima, opremom za pranje ruku/sterilizaciju, sistemom kolosjeka, prostorijama za zaposlene (garderobe, toaleti, tuševi i vešernice) i ucrtanim putevima kretanja zaposlenih, sirovina i proizvoda uključujući i puteve kretanja nusproizvoda životinjskog porijekla – linije kretanja moraju biti obojene različitim bojama; 

- Spisak i namjena svih prostorija u objektu, njihove površine i zapremina (temperature svih prostorija za proizvodnju sa režimom kontrolisane temperature, ako je potrebno za tehnološki proces proizvodnje);

- Spisak i namjena opreme i alata koji se koriste u objektu;

- Opis svih djelatnosti koje se obavljaju u objektu odnosno opis postupka proizvodnje i dijagram toka za svaku proizvodnu liniju i sastojcima hrane (specifikacija proizvoda);

- Vrste proizvoda koji se proizvode/skladište u objektu;

- Projektovani kapacitet proizvodnje/skladištenja izražen na dnevnom/mjesečnom/godišnjem nivou;

- Opis snabdjevanja vodom/kontrola vode;

- Broj zaposlenih lica koja rukuju hranom (na neodređeno i na određeno vrijeme); 

- Dokaz o uplati administrativne takse po Zakonu o administrativnim taksama.

Visina administrativne takse po Zakonu o administrativnim taksama, u odnosu na površinu objekta:

1) za objekte do 100 m2 50,00

2) za objekte od 100 do 300 m2 100,00 

3) za objekte od 300 do 500 m2 150,00 

4) za objekte od 500 do 1000 m2 200,00 

5) za objekte preko 1000 m2 300,00

Svrha uplate: Upis u registar odobrenih objekata za hranu 

Br. žiro računa: 832-3161422-09 

Primalac: Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove

Ovdje možete preuzeti zahtjev: Zahtjev za odobravanje objekta u poslovanju hranom 

Napomena: 

- Visinu administrativne takse uvećati za iznos od 5e za izdavanje rješenja po zahtjevu stranke.


IZVOR: Vebsajt Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, 23.01.2017.


Naslov: Redakcija