Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 15.04.2016.VRHOVNI SUD: 2015. godine riješeno skoro 95% predmeta

UPRAVNI SUD: Poništena odluka Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost o snižavanju cijena rominga

SKUPŠTINA CG: 14. aprila 2016. godine održana sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Podržana inicijativa za održavanje kontrolnog saslušanja

SKUPŠTINA CG: 15. aprila 2016. godine sednica Odbora za evropske integracije - Razmatranje izvještaja o ukupnim aktivnostima u okviru procesa evrointegracija

ZAKON O BEZBJEDNOSTI HRANE: Zakonom je stvorena osnova za donošenje oko 70 podzakonskih akata (pravilnika, naredbi, uputstava, instrukcija i sl), neophodnih za njegovo sprovođenje i usaglašavanje sa propisima EU

JAVNI POZIV ZA UKLJUČENJE U POSTUPAK PRIPREME PRIJEDLOGA ZAKONA O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA ZA USPOSTAVLJANJE INFRASTRUKTURE ZA PROSTORNE INFORMACIJE

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA U SASTAV RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA PRAVILNIKA O BLIŽIM USLOVIMA U POGLEDU KADRA I OPREME KOJE TREBA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENO LICE ZA SPROVOĐENJE PREVENTIVNIH MJERA I MJERA REMEDIJACIJE

ODRŽANA SJEDNICA VIJEĆA ZA NACIONALNU BEZBJEDNOST: Usvojeni prijedlozi Nacionalnih prioriteta u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala za period 2016-2017. godine i Nacionalnog obavještajnog modela utvrđivanja prioriteta, upravljanja i dodjele zadataka u oblasti suprostavljanja teškom i organizovanom kriminalu

CBCG: Ne razmatrati aranžman sa MMF-om tokom 2016. godine, dok bi nedostajući novac trebalo obezbijediti zaduživanjem iz više izvora