Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 14. aprila 2016. godine održana sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Podržana inicijativa za održavanje kontrolnog saslušanja


137. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet je na održanoj 137. śednici podržao inicijativu za održavanje kontrolnog saslušanja Pavla Goranovića - ministra kulture i Žarka Mirkovića – direktora JU Muzički centar Crne Gore, povodom negativnog mišljenja o finansijskoj reviziji i uslovnog mišljenja o reviziji pravilnosti Državne revizorske institucije na Finansijski izvještaj JU Muzički centar Crne Gore za 2014. godinu. Termin održavanja kontrolnog saslušanja biće utvrđen naknadno.

Takođe, Odbor je skladu sa članom 16 stav 2 Zakona o koncesijama ("Sl. list CG", br. 8/2009) ostvario uvid u Izvještaj o radu Komisije za koncesije za 2015. godinu sa Registrom ugovora o koncesijama. Povodom razmatranja ove tačke dnevnog reda, śednici su pored predśednika Komisije za koncesije, u skladu sa članom 67 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), prisustvovali predstavnici Uprave za šume, Uprave za vode i Uprave za igru na sreću, koji su u dijelu svoje nadležnosti dali viđenje u oblasti koncesija.

Odbor je u skladu sa članom 24 stav 1 Zakona o istraživanju i proizvodnji ugljovodonika ("Sl. list CG", br. 41/2010, 40/2011 - dr. zakon i 62/2013) razmotrio i odlučio da predloži Skupštini da usvoji Predlog odluke o dodjeli Ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore sa Predlogom ugovora o koncesiji za proizvodnju ugljovodonika u podmorju Crne Gore, Predlogom ugovora o zajedničkim operacijama i Predlogom ugovora o računovodstvu.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 14.04.2016.