Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA: Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili neko pravo utvrđeno Zakonom, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti usmeni ili pisani prigovor

Ministarstvu zdravlja i zdravstvenim ustanovama prošle godine stiglo je više od 2,3 hiljade prigovora pacijenata, koji su se najviše žalili na kvalitet zdravstvenih usluga, postupke zdravstvenih radnika, dužinu čekanja na zdravstvene usluge i na organizaciju rada zdravstvenih službi.

Više

PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ UPRAVI: Preciznija saradnja državne uprave i NVO

Saradnja organa državne uprave i nevladinih organizacija (NVO) biće preciznije regulisana Predlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj upravi, koje se nalazi u skupštinskoj proceduri.

Više

NACRT ZAKONA O RADU: Ako se inspekcijskom kontrolom zatekne radnik u preduzeću, koji nema ugovor o radu u roku od tri dana postoji obaveza poslodavca da ga prevede u stalni radni odnos

Nacrtom zakona o radu stvorene su pretpostavke za efikasniju borbu protiv sivog tržišta rada, a naredne godine biće godine aktivne borbe protiv neformalnog zapošljavanja, tvrdi ministar rada Kemal Purišić. U Uniji slobodnih sindikata kažu da novi zakon omogućava bolje mehanizme za naplatu poreza i doprinosa i da to zavisi od odlučnosti države, inspekcija i Poreske uprave.

Više

NACRT ZAKONA O AMNESTIJI: Legitimno je da svaki čovjek koji je osuđen za neko krivično djelo čeka amnestiju, inicira postupak za njeno predlaganje i nada se skraćenju kazne za određeni procenat

Sudija sam bira svoj poziv i mora biti spreman da se suoči sa svim izazovima koje nosi ta funkcija, ukazao je predsjednik Apelacionog suda Mušika Dujović.

Više

UNIJA POSLODAVACA CG: UPCG od institucija sistema očekuje da kroz veću efikasnost administracije, eliminisanje biznis barijera i unapređenje poslovnog ambijenta, pruže snažniju podršku aktivnostima pokretanja, razvoja i održivosti biznisa

Može se očekivati da će povećanje PDV-a u 2018. godini uticati na povećanje opšteg nivoa cijena koje će, kroz smanjenje kupovne moći stanovništva i pad tražnje, rezultirati i dodatnim problemima u poslovanju privrednika. To prvenstveno u smislu smanjene sposobnosti preduzeća da plasiraju svoje proizvode i usluge, što će se odraziti i na njihove prihode po tom osnovu, ukazala je predsjednica Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) Svetlana Vuksanović.

Više

TRŽIŠNA INSPEKCIJA: Realizovane sve planirane aktivnosti iz godišnjeg plana rada, uprkos neadekvatnoj tehničkoj opremljenosti i nedovoljnim administrativnim kapacitetima

Tržišna inspekcija je, prema riječima njenih predstavnika, zadovoljna postignutim rezultatima u prošloj godini, jer su realizovane sve planirane aktivnosti iz godišnjeg plana rada, uprkos neadekvatnoj tehničkoj opremljenosti i nedovoljnim administrativnim kapacitetima.

Više