Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PRAVIMA PACIJENATA: Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili neko pravo utvrđeno Zakonom, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti usmeni ili pisani prigovor

09.01.2018.


Ministarstvu zdravlja i zdravstvenim ustanovama prošle godine stiglo je više od 2,3 hiljade prigovora pacijenata, koji su se najviše žalili na kvalitet zdravstvenih usluga, postupke zdravstvenih radnika, dužinu čekanja na zdravstvene usluge i na organizaciju rada zdravstvenih službi.

Iz Ministarstva zdravlja su ukazali da je od 1. januara do 20. decembra prošle godine tom resoru stiglo 207, a zdravstvenim ustanovama 2.134 prigovora pacijenata.

"Najveći broj prigovora se odnosio na Klinički centar Crne Gore (KCCG) (934), zatim na Dom zdravlja (DZ) Podgorica (910) i Opštu bolnicu Bar (71), s obzirom na to da te ustanove i pružaju najveći broj usluga na godišnjem nivou", naveli su iz Ministarstva.

Broj prigovora je, kako su kazali, neznatno povećan u odnosu na 2016. godinu, kada ih je ukupno bilo 2.070.

U Ministarstvu smatraju da je razlog za povećan broj prigovora to što građani sve više znaju svoja prava i obaveze, pa samim tim traže i njihovu zaštitu.

"Od 2.134 prigovora podnešena zdravstvenim ustanovama u 2017. godini najveći dio se odnosio na kvalitet zdravstvenih usluga (200), postupke zdravstvenih radnika ili saradnika (296), dužinu čekanja na zdravstvene usluge (714) i organizaciju rada zdravstvenih službi (318)", precizirali su iz Ministarstva.

Kako su naveli, od 207 prigovora podnesenih tom resoru na rad zdravstvenih ustanova, 118 se odnosilo na kvalitet zdravstvene usluge, sedam na organizaciju zdravstvene službe, 26 na način naplaćivanja usluga, 23 na vrijeme čekanja na uslugu, 32 na "ostalo", dok je na postupak zdravstvenog radnika bio jedan prigovor.

"U zdravstvenim ustanovama DZ Mojkovac, Cetinje, Budva, Opšta bolnica Cetinje, Specijalna bolnica za plućne bolesti Brezovik i Zavod za transfuziju krvi, u do 20. decembra nije bilo pritužbi građana", ukazali su iz Ministarstva.

Prema njihovim riječima, svi prigovori razmatraju se odmah ili u roku od 72 sata od momenta podnošenja, utvrđuju se sve okolnosti i bitne činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome se obavještava podnosilac.

Pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu ili neko pravo utvrđeno Zakonom o pravima pacijenata ("Sl. list CG", br. 40/2010 i 40/2011 - dr. zakon), odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom ili postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti usmeni ili pisani prigovor.

Prigovor se, kako su pojasnili iz Ministarstva, podnosi direktoru zdravstvene ustanove ili ovlašćenom licu, odnosno Zaštitniku prava pacijenata.

"Pacijent koji je nezadovoljan nalazom po prigovoru može se obratiti zdravstvenoj inspekciji, u skladu sa Zakonom", ukazali su iz Ministarstva.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, 05.01.2018.


Naslov: Redakcija