Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SUDSKI SAVJET, VIŠI I UPRAVNI SUD SELE SE U NOVU ZGRADU

Zgrada u centru Podgorice, koja je prvobitno bila namijenjena za Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti, biće ustupljena sudovima, odlučeno je na sjednici Vlade.

Više

VLADA CG: Donijeta Uredba o dopuni Uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama, Uredba o izmjeni Uredbe o uslovima i postupku za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja carine

Vlada Crne Gore je na 60. sjednici, kojom je predsjedavao predsjednik Duško Marković, usvojila Izvještaj o realizaciji Programa rada Vlade Crne Gore u 2017. godini – dokument koji pokazuje visok nivo realizacije Programa rada Vlade za 2017. godinu od 84,3% i to 89,2 % realizaciju tema iz nadležnosti Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i 82,5% realizaciju tema iz nadležnosti Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem.

Više

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Izmjenom Zakona 2015. godine rok zastarijevanja poreskog duga je promijenjen sa tri na pet godina

Uprava lokalnih javnih prihoda ne može građanima prinudnom naplatom naplatiti poreski dug na nepokretnost iz 2011. godine jer je rok za njegovu naplatu istekao zaključno sa

Više

PREISPITATI ZAKONITOST BANKARSKIH NAKNADA ZA OBRADU KREDITA

I u Crnoj Gori bi trebalo preispitati da li je zakonita naplata naknade za obradu kredita koju bankari zaračunavaju klijentima, kaže advokat Zdravko Radošić, komentarišući nedavnu odluku srpskog Apelacionog suda koji je ništavnom proglasio tu naknadu i naložio da banke vrate novac klijentu.

Više

ODLUKA O PROVJERI PODOBNOSTI I AUTENTIČNOSTI I VRAĆANjU U OPTICAJ EURO NOVČANICA I KOVANOG NOVCA: Tokom 2017. godine zamijenjeno pola miliona eura oštećenih novčanica

Crnogorski građani i kompanije tokom prošle godine su u Centralnoj banci (CBCG) zamijenili oštećene novčanice eura ukupno vrijedne pola miliona, rečeno je u vrhovnoj monetarnoj instituciji.

Više

PRAVILNIK O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA EKO DIZAJNA NEUSMJERENIH SIJALICA ZA DOMAĆINSTVA: Od 1. jula 2018. godine biće zabranjena prodaja klasičnih sijalica sa žarnom niti snage 100 W

U Crnoj Gori od 2020.godine neće biti dozvoljena prodaja klasičnih sijalica sa žarnom niti, zbog energetske efikasnosti i smanjenja troškova, navode predstavnici Vlade.

Više

ODRŽANA SJEDNICA NACIONALNOG OT ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA STRATEGIJE ZA PREVENCIJU I SUZBIJANJE TERORIZMA, PRANJA NOVCA I FINANSIRANJA TERORIZMA

Sjednica Nacionalnog međuresorskog operativnog tima za praćenje sprovođenja strategije za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranje novca i finansiranje terorizma 2015 – 2018., i Akcionog plana 2017. – 2018., održana je 02. februara 2018. godine.

Više

POGLAVLJE 27: Finansijska konstrukcija za infrastrukturne projekte u ovoj oblasti životne sredine preko milijardu eura, a uključuje djelovanje aktera na državnom i lokalnom nivou po pitanjima koja se odnose na kvalitet vazduha, klimatske promjene, upravljanje otpadom, upravljanje vodama, zaštitu prirode, industrijsko zagađivanje, hemikalije, buku i civilnu zaštitu

Javnu tribinu na temu "Crna Gora i EU, Poglavlje 27: Životna sredina i klimatske promjene", obilježila je rasprava o dosadašnjim rezultatima, postignutim u okviru pomenutog pregovaračkog poglavlja i spremnosti Crne Gore da tokom pregovora sa EU u ovoj oblasti obezbijedi najpovoljnije uslove za njene građane. U okviru konstruktivnog dijaloga zainteresovane javnosti i predstavnika državnih institucija i EU, razgovarano je i o ključnim izazovima, te o aktivnostima koje je potrebno sprovesti u cilju dostizanja željenog standarda.

Više