Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Izmjenom Zakona 2015. godine rok zastarijevanja poreskog duga je promijenjen sa tri na pet godina

05.02.2018.


Uprava lokalnih javnih prihoda ne može građanima prinudnom naplatom naplatiti poreski dug na nepokretnost iz 2011. godine jer je rok za njegovu naplatu istekao zaključno sa 31. decembrom 2014. godine, tvrdi Nebojša Asanović, advokat. Glavni grad je pred novu godinu krenuo u prinudnu naplatu duga za porez iz 2011. godine. U lokalnoj upravi tvrde i da su generisali zaključke o prinudnoj naplati prije isteka roka te na taj način spriječili zastarijevanje.

Advokat Asanović objašnjava kako je nastupila zastara duga i da je Uprava lokalnih javnih prihoda previdjela da je promijenjen Zakon o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004 i 29/2005 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012, 8/2015 i 47/2017).

Prema njegovim riječima prvostepeni organ, u ovom slučaju Uprava lokalnih javnih prihoda nije na vrijeme preduzela radnju naplate poreza na nepokretnost nego je zakasnila.

On ističe da je Zakon promijenjen tek krajem februara 2015. godine i tada je rok zastarijevanja promijenjen sa tri na pet godina, kao i da je promjenom ovog zakona već bilo kasno da se ovaj rok primijeni za poreski dug iz 2011. godine jer je rok za njegovu naplatu istekao zaključno sa 31. decembrom 2014. godine.

Asanović naglašava da i za poreski dug iz 2012. godine postoji jedna specifičnost.

"Za poreski dug iz 2012. godine važi rok zastare od pet godina. Međutim, ako nije donijet zaključak o prinudnoj naplati u 2016. ili 2017. godini ili ako taj zaključak nije dostavljen poreskom obvezniku sada je taj dug zastario jer je rok za njegovu naplatu istekao 31. decembra 2017. godine. Znači, samo pod uslovom da nije donijet zaključak o prinudnoj naplati ili taj zaključak nije dostavljen poreskom obvezniku, dug za porez iz 2012. godine je zastario ", rekao je on.

On savjetuje građane da Upravi lokalnih javnih prihoda dostave žalbe na poreska rješenja i iz 2011. i iz 2012. godine. Borivoje Marić direktor Uprave lokalnih javnih prihoda je saopštio da su podnošenjem zaključaka o prinudnoj naplati poreskog duga spriječili zastaru.

"Poreska obaveza zastarijeva u roku od pet godina od godine kada je ona utvrđena. Postoji stav 3 člana 101 Zakona o porezu na nepokretnosti ("Sl. list RCG", br. 65/2001 i 69/2003 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 75/2010, 9/2015 i 44/2017) koji kaže da se zastarijevanje poreske obaveze prekida preduzimanjem bilo koje radnje od poreskog organa. Mi smo generisali zaključke o prinudnoj naplati prije isteka roka i na taj način smo spriječili zastarijevanje. Sada ide rok od deset godina za apsolutnu zastaru", saopštio je Marić.


IZVOR: Vebsajt CdM, 02.02.2018.


Naslov: Redakcija