Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

SUDSKI SAVJET, VIŠI I UPRAVNI SUD SELE SE U NOVU ZGRADU

05.02.2018.


Zgrada u centru Podgorice, koja je prvobitno bila namijenjena za Crnogorsku akademiju nauka i umjetnosti, biće ustupljena sudovima, odlučeno je na sjednici Vlade.

Na ovaj način biće riješeni prostorni problemi sa kojima se suočavaju Viši i Upravni sud, kao i Sekretarijat Sudskog savjeta.

Vlada je usvojila informaciju o nedostatku prostornih kapaciteta sudova, Državnog tužilaštva i Ministarstva pravde sa prijedlogom zaključaka za obezbjeđenje optimalnih uslova za rad ovih institucija.

Ministarstvo pravde zaduženo je da u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma, formira timove za izradu projektnog zadatka za tehničku dokumentaciju, a ministar pravde dobio je zadatak da donese rješenje o formiranju komisija za izradu projektnog zadatka.

Ovlašćuje se Uprava za imovinu da učestvuje u javnoj raspravi povodom Nacrta DUP-a "Nova Varoš 2" i dostavi sugestije za povećanje indeksa izgrađenosti (sa 2,5 na 3,0) i indeksa zauzetosti (sa 0,5 na 0,8), kao i druge sugestije koje će doprinijeti kvalitetnoj valorizaciji ovog prostora za utvrđene namjene navodi se u zaključku.

U usvojenoj informaciji, između ostalog, piše da je Državno tužilaštvo (Vrhovno državno tužilaštvo, Specijalno državno tužilaštvo, Više državno i Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici) sada smješteno na dvije lokacije koje ne ispunjavaju ni minimum standarda, kako sa aspekta primjerene površine poslovnog prostora po jednom službeniku, tako i sa aspekta bezbjednosnih standarda koji se zahtijevaju evropskim propisima.

Dio prostora Specijalnom tužilaštvu je ustupilo Ministarstvo pravde čije službe su, takođe, smještene na tri lokacije u Podgorici.

Kapitalnim Budžetom za 2018. godinu planirana je realizacija projekata koji će riješiti prostorne probleme ovih institucija.

Sudovi će biti useljeni u zgradu u centru Podgorice, dok će i Državno tužilaštvo i Ministarstvo pravde dobiti nove zgrade za koje tek treba da se uradi tehnička dokumentacija.


IZVOR: Vebsajt CdM, 02.02.2018.


Naslov: Redakcija