Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 01.02.2016.

SKUPŠTINA CG: Održana javna tribina Odbora za evropske integracije na temu poglavlja 11 i 12 . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 1. februara 2016. godine sednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije za 2014. godinu sa Registrom ugovora o koncesijama . . . dalje

VLADA CG: Donjeta Odluka o zaduživanju i davanju garancija Crne Gore za 2016. godinu . . . dalje

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA: Agencija za sprječavanje korupcije donjela set podzakonskih akata za sprovođenje Zakona . . . dalje

ZAKON O ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Zakon propisuje novčanu kaznu u rasponu od 100 do 500 eura za roditelje ili staratelje koji ne vakcinišu djecu . . . dalje

ZAKON O ENERGETICI: Elektroprivreda ima pravo da potrošača isključi sa mreže čak i zbog jednog neizmirenog računa . . . dalje

ZAKON O DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČIJOJ ZAŠTITI: Prva isplata naknade majkama sa više od troje djece 20. februara 2016. godine. Žene sa troje i više djece koje imaju 25 godina radnog staža primaće 70 odsto prosječne neto zarade, odnosno 336 eura, kao i one koje imaju četvoro i više djece, a 15 godina radnog staža. Majke koje su 15 godina na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i imaju troje ili više djece primaće 40 odsto neto zarade, odnosno 192 eura . . . dalje

UPRAVA CARINA: u decembru 2015. godine naplaćeno 52,09 miliona eura prihoda . . . dalje