Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA: Agencija za sprječavanje korupcije donjela set podzakonskih akata za sprovođenje Zakona


Agencija za sprječavanje korupcije donijela je set podzakonskih akata za sprovođenje Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja ("Sl. list CG", br. 52/2014 i 76/2015 - odluka US), saopšteno je nakon sjednice tog tijela.

"Donošenjem seta podzakonskih akata u ovoj oblasti, stvoren je osnov za efikasan rad Agencije, u pogledu pravilne primjene odredbi koje regulišu pitanje finansiranja političkih partija", navodi se u saopštenju.

Agencija vjeruje da će se, kako se dodaje, primjenom tih akata pojačati povjerenje javnosti u rad tog tijela i u cjelokupan izborni proces.

U saopštenju se kaže da su se članovi Savjeta Agencije upoznali sa sadržinom i formom podzakonskih akata iz oblasti finansiranja političkih subjekata i izbornih kampanja, koje je dostavio direktor Agencije, Sreten Radonjić.

Oni su se upoznali sa, kako se precizira, uputstvom o obrascu izvještaja o porijeklu, visini i stukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor poslanika i odbornika, kao i sa uputstvom o obrascu izvještaja o porijeklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava iz javnih i privatnih izvora za izbornu kampanju za izbor Predsjednika Crne Gore.

"Članovi Savjeta Agencije upoznali su se i sa uputstvom o sadržini izvještaja o prilozima pravnih i fizičkih lica političkim subjektima u toku izborne kampanje i sa uputstvom o načinu i postupku prijavljivanja i rješavanja prigovora podnijetih u toku izborne kampanje", pojašnjava se u saopštenju.

U saopštenju se kaže da su se upoznali i sa pravilnikom o načinu vršenja kontrole političkih subjekata i kontrole i nadzora tokom izborne kampanje i sa pravilima o načinu obračunavanja i izvještavanja o nenovčanim prilozima političkim subjektima.

Radonjić je prezentovao navedene akte, u dijelu njihove forme i sadržine.

On je kazao da je usvajanju tih akata prethodio višemjesečni rad na njihovoj izradi, u koji su bili uključeni predstavnici političkih subjekata, nevladinih organizacija i međunarodnih eksperata, koji su dostavljali komentare i amandmane za njihovo unapređenje.

U radu sjednice je učestvovao predstavnik nevladine organizacije "Mreža za afirmaciju nevladinog sektora", Vuk Maraš, koji je obrazložio amandmane te organizacije.

Savjet Agencije i direktor su, kako je saopšteno, još jednom razmotrili njegove amandmane.

"Amandmani koji su prihvaćeni odnose se, između ostalog, na usaglašavanje rokova za postupanje Agencije, kao i na obavezu političkih subjekata da dostavljaju brojeve ličnih karata davaoca priloga, na za to propisanim obrascima", zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt RTCG, 29.01.2016.