Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: Održana javna tribina Odbora za evropske integracije na temu poglavlja 11 i 12


Odbor za evropske integracije organizovao je 29. januara 2016. godine javnu tribinu na temu "Crna Gora i EU: pregovori u poglavljima 11 – Poljoprivreda i ruralni razvoj i 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor".

Moderator tribine bila je Marija Maja Ćatović, zamjenica predśednika Odbora za evropske integracije, dok su o pravnoj tekovini i sprovođenju obaveza u ovim poglavljima govorili Benoa Esman (Benoit Esmanne), menadžer programa za poljoprivredu i ruralni razvoj u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, Danijela Stolica, generalna direktorica Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i pregovarač za poglavlja 11 i 12 Zorka Prljević, direktorica Fitosanitarne uprave i šefica Radne grupe za poglavlje 12.

Kad je u pitanju oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja, panelisti su istakli da je ovo poglavlje jedno od najvažnijih zbog značajnih finansijskih sredstava koji se na nivou EU izdvajaju za Zajedničku poljoprivrednu politiku. Kad je u pitanju Crna Gora, važno je povećati izvoz poljoprivrednih proizvoda, naročito tradicionalnih proizvoda koji mogu biti konkurentni na evropskom tržištu. Kako bi se ostvario taj cilj, neophodno je jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta, a u tom pogledu snažan doprinos daju i studijske pośete poljoprivrednih proizvođača zemljama EU. Takođe, naglašeno je da Crna Gora ima obavezu osnivanja agencije za plaćanje, a prema riječima gdina Esmana, revizori iz Generalnog direktorata EK za poljoprivredu i ruralni razvoj su prilikom svoje nedavne pośete Crnoj Gori utvrdili da je država na dobrom putu da uspostavi tu instituciju.

Poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarstvo i fitosanitarni nadzor, prema riječima panelista, predstavlja jedno od najzahtjevnijih po obimu zakonodavstva, imajući u vidu da je najveći dio akata iz Programa pristupanja Crne Gore EU predviđen upravo u ovoj oblasti. Kad je u pitanju jačanje administrativnih kapaciteta, istaknuto je da je u toku formiranje uprave za bezbjednost hrane, pošto Evropska komisija preporučuje uspostavljanje jedinstvene institucije za sprovođenje svih oblika kontrole bezbjednosti hrane.

Učesnici diskusije su istakli da treba raditi na jačanju sposobnosti poljoprivrednika da apliciraju za sredstva iz fondova EU i da obezbijede sredstva za kofinansiranje projekata. Istaknuta je potreba da se privrednici direktno uključe u izradu zakona i podzakonskih akata koji ih se tiču, ali i da se poboljša statistika u ovoj oblasti. Takođe, važnost unapređenja sistema poljoprivredne proizvodnje još više dobija na značaju u kontekstu negativnih efekata koje će klimatske promjene imati i na Crnu Goru u budućnosti.

Tribina je organizovana u susret predstojećoj śednici Odbora, koja će biti zatvorena za javnost, a na kojoj će biti razmotreni nacrti pregovaračkih pozicija za pomenuta poglavlja.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 29.01.2016.