Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ENERGETICI: Elektroprivreda ima pravo da potrošača isključi sa mreže čak i zbog jednog neizmirenog računa


U skladu sa Zakonom o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016 - dalje: Zakon) i opštim uslovima za snabdijevanje električnom energijom Elektroprivreda ima pravo da potrošača isključi sa mreže čak i zbog samo jednog na vrijeme neizmirenog računa, rečeno je iz Ministarstva ekonomije.

Oni ističu kako to, ipak, nije praksa ove kompanije, te da toj mjeri pribjegavaju tek kada se računi "nagomilaju".

Direktorka Centra za zaštitu potrošača, Olga Nikčević, navela je da uprkos Zakonu, EPCG ne bi trebalo da isključuje struju građanima, jer smatraju da je po Ustavu Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI) pravo na struju jedno od osnovnih uslova za život. Sudeći prema navodima Ministarstva, to, ipak, nije tako.

"Podsjećamo da je ovaj Zakon usvojen u parlamentu, da je dobio zeleno svjetlo nadležnih skupštinskih tijela među kojima su i oni koji se bave usaglašenošću predloženih akata, kao i da je prethodno prošao procedure u izvršnoj vlasti koje takođe, između ostalih, tretiraju i ovo pitanje", objasnili su iz ovog Vladinog resora dodajući da je u formi nacrta i prijedloga, Zakon o energetici dobio zeleno svjetlo Energetske zajednice i Evropske komisije.

Centar za zaštitu potrošača naveo je da po Zakonu o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/2014, 6/2014 - ispr. i 43/2015) EPCG ne može da isključi potrošača koji je prigovorio na neki račun ili dug dok se ta stvar ne riješi na sudu, ali da se u praksi dešava da potrošači ipak bivaju isključeni.

EPCG, objašnjavaju iz Ministarstva ekonomije, ne može da isključi potrošača zbog računa čiji je iznos predmet spora u sudskom, vansudskom ili upravnom postupku, ali da je potrošač u obavezi da redovno plaća nesporne račune.

"Ukoliko potrošač redovno plaća fakture, ali određenu reklamira zbog iznosa, EPCG neće isključiti struju zbog tog jednog spornog računa do okončanja postupka. Međutim, ukoliko postoje neplaćene nesporne fakture, bez obzira na to što se reklamacija na tek pristigli račun obrađuje, EPCG ima pravo na isključenje", navode iz Ministarstva.

Iz ovog resora objašnjavaju da je Zakonom propisano da ukoliko krajnji kupac ne ispunjava obaveze utvrđene ugovorom, odnosno računom za isporučenu energiju, što znači ukoliko ne izmiri račun u roku od osam dana, snabdjevač je dužan da krajnjeg kupca prethodno upozori, a ukoliko kupac u roku od osam dana od dostavljanja upozorenja ipak ne izmiri obavezu, nalaže se prekid isporuke električne energije. Sve ove informacije, kako objašnjavaju, nalaze se na računu EPCG koji dobijaju potrošači, što je, takođe, obaveza definisana Zakonom.

Izvor: Vebsajt CdM, 30.01.2016.