Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 30.11.2015.

ZAKON O ZAŠTITNIKU LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE: Propisano da se Zaštitnik imenuje u skladu sa Ustavom CG, kao i da u postupku utvrđivanja predloga kandidata predsjednik obavlja konsultacije sa naučnim i stručnim institucijama i nevladinim organizacijama, čija je osnovna djelatnost zaštita ljudskih prava i sloboda . . . dalje

SKUPŠTINA CG: 30. novembra 2015. godine śednice Zakonodavnog odbora, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmatranje prijedloga zakona i amandmana na prijedloge zakona . . . dalje

ZAKON O RADU: Zaposleni ima pravo na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. Iznos zarade zaposlenih precizira se ugovorom o radu koji sam zaposleni potpisuje sa poslodavcem i ona može biti i minimalna cijena rada u Crnoj Gori . . . dalje

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: Umeren napredak institucija u primeni propisa . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O ZARADAMA U JAVNOM SEKTORU: Plate policijskim službenicima će biti povećane 5 do 15 odsto. Za policijske službenike koeficijenti biti definisani posebnom Uredbom, u čijoj će izradi učestvovati i predstavnici sindikata . . . dalje

NACRT ZAKONA O TURIZMU: Predviđeno uspostavljanje centralnog turističkog registra, uređuje se pitanje buke u ugostiteljskim objektima. Propis prepoznaje mješovite hotele i mješovite rizorte u Crnoj Gori . . . dalje

CRNA GORA IMA 27 IPA PODRUČJA . . . dalje

OKRUGLI STO O STRATEGIJI RAZVOJA UPRAVE POLICIJE 2016-2020. GODINE SA PRATEĆIM AKCIONIM PLANOM 30. NOVEMBRA 2015. GODINE . . . dalje

UPRAVA CARINA: Prihodi u oktobru 2015. godini 49,3 miliona eura . . . dalje