Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 30. novembra 2015. godine śednice Zakonodavnog odbora, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmatranje prijedloga zakona i amandmana na prijedloge zakona


141. śednica Zakonodavnog odbora biće održana u poneđeljak, 30. novembra 2015. godine, u Plavom salonu, sa početkom u 10 sati.

Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama,

2. Prijedlog zakona o životnoj sredini,

3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvalifikacija,

4. Amandmani (38) na Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti,

5. Amandmani (31) na Prijedlog zakona o zdravstvenom osiguranju,

6. Amandmani (16) na Prijedlog zakona o energetici.

108. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno biće održana u poneđeljak, 30. novembra 2015. godine, u Crvenom salonu, sa početkom u 11 sati.

Dnevni red:

1. Amandman na Predlog zakona o zdravstvenoj zaštiti;

2. Upoznavanje članova Odbora sa zahtjevom za sazivanje zajedničke sjednice Odbora za ljudska prava i slobode i Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje na kojoj bi se, shodno članu 73 Poslovnika Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), održalo konsultativno saslušanje na temu: "Efikasnost korišćenja sredstava od doprinosa za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica sa invaliditetom", koji su podnijeli poslanica Snežana Jonica i poslanik dr Radosav Nišavić;

3. Tekuća pitanja.

122. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet biće održana u poneđeljak, 30. novembra 2015. godine, u Plavoj sali, sa početkom u 12.30 sati.

Dnevni red:

1. Izvještaj o realizovanim investicijama shodno odluci o davanju u dugoročni zakup zemljišta na poluostrvu Luštica – Opština Herceg Novi.

2. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o zakupu i izgradnji, koji se odnosi na "Luštica development" Opština Tivat – projekat Luštica Bay,

3. Izvještaj o realizovanim investicionim i drugim aktivnostima po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu kasarne "Orijenski bataljon" u Kumboru,

4. Predlog amandmana (tri) Odbora za ekonomiju, finansije i budžet na Predlog zakona o carinskoj službi;

5. Razmatranje amandmana (tri)na Predlog zakona o carinskoj službi.

6. Tekuća pitanja.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 29.11.2015.