Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O ZARADAMA U JAVNOM SEKTORU: Plate policijskim službenicima će biti povećane 5 do 15 odsto. Za policijske službenike koeficijenti biti definisani posebnom Uredbom, u čijoj će izradi učestvovati i predstavnici sindikata


Prijedlog zakona o zaradama u javnom sektoru predvidio je da plate policijskim službenicima budu povećane pet do petnaest odsto, u zavisnosti od organizacione jedinice u kojoj rade, rekao je ministar unutrašnjih poslova, Raško Konjević, na sastanku sa predstavnicima Sindikata Uprave policije.

Na sastanku, kojem je prisustvovao i direktor Uprave policije, Slavko Stojanović, predstavnicima Sindikata je objašnjeno da će za policijske službenike koeficijenti biti definisani posebnom Uredbom i dogovoreno je učešće predstavnika sindikata prilikom njene pripreme nakon stupanja zakona na snagu.

Najavio je i uspostavljanje elektronske evidencije prekovremenih, noćnih i prazničnih sati čime bi se obezbijedila preciznija evidencija i efikasnija isplata zarade ostvarene po tom osnovu.

Predstavnici Sindikata založili su se za bolji materijalni položaj policijskih službenika i predložili razgovore oko Posebnog kolektivnog ugovora, čiji je nacrt već pripremljen, a njegovo potpisivanje se očekuje nakon usklađivanja sa važećim zakonima i Kolektivnim ugovorima.. Dogovoreno je da se dokument usaglasi kroz dalju zajedničku komunikaciju i saradnju nadležnih službi.

Takođe, iskazano je nezadovoljstvo kaznenom politikom sudova u slučajevima napada na policijske službenike, koju su predstavnici Sindikata ocijenili blagom. Konjević je podsjetio da je upravo on otvorio to pitanje u javnosti te da su on i direktor Stojanović u komunikaciji sa čelnicima pravosuđa kako bi im ukazali na potrebu oštrije kaznene politike.

Na sastanku je bilo riječi o problemu isplate dodatka za prekovremeni rad, manjku zaposlenih u policiji, uslovima za penzionisanje policijskih službenika i beneficiranom radnom stažu koji je ukinut za jedan broj službenika Uprave policije.

Na sastanku je zaključeno da starješine u nedovoljnoj mjeri informišu svoje službenike o odlukama menadžmenta, kao i da menadžment ne informišu o predlozima, zahtjevima i potrebama službenika, pa je ministar izrazio želju da se sa predstavnicima Sindikata UP češće sastaje. Radi pravovremenog i tačnog informisanja dogovoreno je da se sastanci zakazuju po potrebi, najmanje jednom kvartalno, na inicijativu Sindikata UP.

Izvor: Vebsajt CdM, 29.11.2015.