Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

SKUPŠTINA CG: 28. novembra 2016. godine Treća śednica Drugog redovnog zasijedanja - Izbor predśednika i članova Vlade CG

Treća śednica Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini biće održana u poneđeljak, 28. novembra 2016. godine, sa početkom u 13.00 časova.

Više

SKUPŠTINA CG: Usvojen Zakon o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu

Prvog dana Druge śednice Drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2016. godini, 25. novembra 2016. godine, poslanici su usvojili Zakon o izmjenama Zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, u iznosu od 2,03 milijarde evra, odnosno za 100 miliona evra manje nego što je bilo predviđeno ranijim budžetom.

Više

VLADA CG: Donijeta Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave, usvojen Četvrti polugodišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2016

Vlada Crne Gore je, u petak, 25. novembra 2016. godine, bez održavanja sjednice, na osnovu pribavljenih saglasnosti većine članova Vlade, u skladu s članom 10 Uredbe o Vladi Crne Gore ("Sl. list CG", br. 80/2008) donijela Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave.

Više

ZAKON O ARBITRAŽI: Potrebna veća promocija arbitražnih sporova, jer ovaj institut omogućava pravičnost, efikasnost i izbjegavanje nepotrebnih odugovlačenja i troškova

U privredi je mali broj riješenih arbitražnih sporova zbog čega je neophodno više promovisati privrednicima taj institut, koji im omogućava pravičnost, efikasnost i izbjegavanje nepotrebnih odugovlačenja i troškova, smatra potpredsjednik Arbitražnog suda pri Privrednoj komori (PKCG), Stanko Zloković. On je naveo da je mali broj ugovorenih arbitraža, jer preduzeća po inerciji ugovaraju nadležnost Privrednog suda.

Više

IZMJENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Predviđeno je da će stranci koji imaju dozvolu za privremeni boravak, radi spajanja porodice ili školovanja, moći da dobiju svojstvo osiguranog lica

Stranci u Crnoj Gori, koji su u najvećem broju državljani neke od zemalja iz okruženja, nailaze na problem kad žele ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje. Rješenje njihovog problema leži u predloženim izmjenama važećeg Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. list CG", br. 6/2016 - dalje: Zakon).

Više

UREDBA O SUPSTANCAMA KOJE SE MOGU DODAVATI HRANI ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE: Za nedozvoljene sastojke u hrani za bebe kazna i do 10.000 eura. Tako novčana kazna za prekršaj slijedi pravnom licu ako stavi na tržište hranu u koju su dodate supstance koje nijesu predviđene ovom Uredbom...

Vlada Crne Gore je 24. novembra 2016. godine usvojila Uredbu o supstancama koje se mogu dodavati hrani za posebne prehrambene potrebe, odnosno hrani za odojčad, prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu ishranu pri redukcionoj dijeti.

Više

CENTRALNA BANKA: Usvojene Preporuke Vladi za ekonomsku politiku u 2017. godini, koje se odnose se na oblast fiskalne politike, finansijskog sistema, realnog sektora i statistike i usmjerene su na minimiziranje svih ranjivosti privrednog sistema

Savjet Centralne banke (CBCG) usvojio je Preporuke Vladi za ekonomsku politiku u narednoj godini, koje se odnose se na oblast fiskalne politike, finansijskog sistema, realnog sektora i statistike i usmjerene su na minimiziranje svih ranjivosti privrednog sistema.

Više

POJAČATI NADZOR NAD POSLODAVCIMA U CILJU SUZBIJANJA ZLOUPOTREBE ZAPOSLENIH DA UZ UGOVOR O RADU, POTPIŠU BLANKO SPORAZUM O RASKIDU RADNOG ODNOSA: Unija slobodnih sindikata predlaže da Vrhovno državno tužilaštvo traži intervenciju Inspekcije rada kako bi pojačali nadzor i kontrolu nad poslodavcima

Unija slobodnih sindikata (USSCG) predložila je da Vrhovno državno tužilaštvo traži intervenciju Inspekcije rada kako bi pojačali nadzor i kontrolu nad poslodavcima u cilju suzbijanja zloupotrebe zaposlenih da uz ugovor o radu, potpišu blanko sporazum o raskidu radnog odnosa.

Više

• ODRŽAN MINISTARSKI SASTANAK ZEMALJA JIE ZA OBLAST POLJOPRIVREDE: Crna Gora ostvarila ozbiljan napredak u poljoprivredi u prethodnih četiri godine

"Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore u proteklih četiri godine ostvarilo je ozbiljan napredak u razvoju poljoprivrede i stvaranju ključnih preduslova za dalje usaglašavanje sa EU standardima u ovoj oblasti, kao i za postizanje konkuretnosti poljoprivrednih proizvođača na evropskom tržištu", ocijenio je direktor Direktorata za međunarodne bilateralne odnose u Generalnom direktoratu Evropske komisije za poljoprivredu i ruralni razvoj Džon Klark (John Clarke) na redovnom godišnjem radnom sastanku ministara poljoprivrede jugoistočne Evrope, koji je održan Bečićima.

Više