Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

UREDBA O SUPSTANCAMA KOJE SE MOGU DODAVATI HRANI ZA POSEBNE PREHRAMBENE POTREBE: Za nedozvoljene sastojke u hrani za bebe kazna i do 10.000 eura. Tako novčana kazna za prekršaj slijedi pravnom licu ako stavi na tržište hranu u koju su dodate supstance koje nijesu predviđene ovom Uredbom, zatim, ako stavi na tržište hranu koja nije upakovana kao i ako za hranu ne obezbijedi informacije o primjerenoj upotrebi hrane, koje nijesu obmanjujuće i kojima se ne pripisuju svojstva sprječavanja, liječenja ili izlječenja od bolesti

28.11.2016.


Vlada Crne Gore je 24. novembra 2016. godine usvojila Uredbu o supstancama koje se mogu dodavati hrani za posebne prehrambene potrebe, odnosno hrani za odojčad, prerađenoj hrani na bazi žitarica i hrani za djecu, hrani za posebne medicinske potrebe i zamjeni za cjelodnevnu ishranu pri redukcionoj dijeti.

Ovom Uredbom uređuju se i uslovi u pogledu sastava, informacija za hranu, način i označavanje njenog stavljanja na tržište.

Tako se uređuje da subjekat u poslovanju hranom može u hranu koju stavlja na tržište dodavati samo supstance kao što su vitamini, minerali (kalijum, kalcijum, magnezijum, gvožđe, cink...), aminokisjeline, karnitin i taurin, nukleotidi, holin i inozitol.

"Subjekat u poslovanju hranom dužan je da na tržište stavlja samo upakovanu hranu. Hrana treba da je primjerena za zadovoljavanje nutritivnih potreba, bioraspoloživa, ima prehrambeni ili fiziološki efekat, odgovara licima kojima je namijenjena i da ne sadrži supstance kojima se ugrožava zdravlje lica kojima je namijenjena", stoji u Uredbi.

Takođe, proizvođač je dužan da za hranu obezbijedi informacije o primjerenoj upotrebi hrane, koje nijesu obmanjujuće i kojima se ne pripisuju svojstva sprječavanja, liječenja ili izlječenja od bolesti.

"Početna i prelazna hrana za odojčad označava se na način kojim se ne odvraća od potrebe dojenja. Informacije o ovoj hrani ne smiju se označavati slikama odojčadi ili drugim slikama ili tekstom kojim se favorizuje upotreba te hrane", navodi se u Uredbi.

Za kršenje ovih odredbi, predviđene su novčane kazne od 500 do 10.000 eura. Tako novčana kazna za prekršaj slijedi pravnom licu ako stavi na tržište hranu u koju su dodate supstance koje nijesu predviđene ovom Uredbom, zatim, ako stavi na tržište hranu koja nije upakovana kao i ako za hranu ne obezbijedi informacije o primjerenoj upotrebi hrane, koje nijesu obmanjujuće i kojima se ne pripisuju svojstva sprječavanja, liječenja ili izlječenja od bolesti.


IZVOR: Vebsajt CdM, 25.11.2016.

Naslov: Redakcija