Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika

CENTRALNA BANKA: Usvojene Preporuke Vladi za ekonomsku politiku u 2017. godini, koje se odnose se na oblast fiskalne politike, finansijskog sistema, realnog sektora i statistike i usmjerene su na minimiziranje svih ranjivosti privrednog sistema

28.11.2016.


Savjet Centralne banke (CBCG) usvojio je Preporuke Vladi za ekonomsku politiku u narednoj godini, koje se odnose se na oblast fiskalne politike, finansijskog sistema, realnog sektora i statistike i usmjerene su na minimiziranje svih ranjivosti privrednog sistema.

Savjet CBCG je na 1. sjednici, kojom je predsjedavao guverner Radoje Žugić, konstatovao da je opšti cilj preporuka u fiskalnoj sferi povećanje budžetske discipline i donošenje kredibilnog plana sanacije deficita i javnog duga.

"Struktura rashoda budžeta treba da odražava razvojne prioritete u državi i da prati dimamiku ostvarenja prihoda. Smanjenje rizika i fiskalna stabilnost mogu biti ostvareni samo uz uranvoteženi budžet tekuće potrošnje, dok se potencijalni deficit može planirati samo za razvojne projekte i otklanjanje uskih grla u privredi", navodi se u saopštenju CBCG.

Opšti cilj preporuka u oblasti finansijskog sistema, kako su dodali, odnosi se na očuvanje njegove stabilnosti, postizanjem nesmetanog i stabilnog funkcionisanja svih segmenata sistema, kao i efikasnog posredovanja u državi.

"Preporuke u oblasti realnog sektora usmjerene su na podizanje konkurentnosti, unaprijeđenje institucionalnog ambijenta i podsticanje razvoja u ključnim sektorima prevrede - turizmu, energetici, poljoprivredi i prerađivačkoj industriji", saopštili su iz CBCG.

U domenu strukturnih reformi preporuke su usmjerene na kreiranje veće fleksibilnosti tržišta rada, povećanje održivosti penzionog sistema i sistema socijalnih davanja i usklađivanje obrazovanja sa potrebama realnog sektora, odnosno tržišta rada.

Preporuke u oblasti statistike imaju za cilj postizanje potpune harmonizacije zvanične statistike sa pravnom tekovinom Evropske unije (EU).

Savjet je usvojio kvartalni izvještaj o poslovanju banaka i mikrofinansijskih institucija (MFI) u kojem je konstatovano da poslovanje banaka u trećem tromjesečju karakteriše rast aktive, kredita, depozita i kapitala.

"Indikatori likvidnosti i solventnosti su značajno iznad propisanog nivoa. U odnosu na prethodni kvartal, došlo je do poboljšanja svih parametara kvaliteta aktive. Finansijski rezultat na nivou sistema je pozitivan i iznosi 23,7 miliona EUR", rekli su iz CBCG.

Savjet je usvojio i Informaciju o realizaciji strategija i operativnih ciljeva banaka za rješavanje nekvalitetnih kredita u trećem kvartalu.

Analizirajući efikasnost realizacije predmetnih strategija, ocijenjeno je da su banke bile uspješne u restrukturiranju, što je rezultiralo smanjenjem loših kredita od 15,2 odsto na kraju trećeg kvartala.

"Sa druge strane, banke su bile manje efikasne kada je u pitanju prinudno rješavanje nekvalitetnih kredita", dodaje se u saopštenju.

Savjet je usvojio i izvještaj guvernera o poslovanju i sprovođenju politike CBCG za septembar, u kojem je konstatovano da su aktivnosti vrhovne monetarne institucije u tom periodu realizovane u skladu sa planiranim obavezama utvrđenim ovogodišnjim programom rada.

"Savjet je analizirao i ocijenio uticaj potencijalnih rizika iz makroekonomskog okruženja i unutar finansijskog sistema na stanje finansijske stabilnosti i zaključio da je finansijski sistem stabilan, a nivo sistemskog rizika umjeren", rekli su iz CBCG.

Savjet je utvrdio Politiku CBCG u narednoj godini, sa smjernicama za njeno ostvarivanje.

"CBCG će, i u narednoj godini, voditi politiku monetarne i finansijske stabilnosti zasnovanu na preduzimanju svih neophodnih aktivnosti i primjeni svih raspoloživih instrumenata i mjera iz svoje nadležnosti, u cilju jačanja povjerenja u ukupan finansijski sistem, unapređenja stabilnosti i sigurnosti bankarskog sistema, blagovremene identifikacije i minimiziranja negativnih uticaja", dodaje se u saopštenju.

CBCG će, radi daljeg podsticanja i očuvanja finansijske stabilnosti, razvijati komponente makroprudencijalnog okvira, unaprijeđivati indikatore za ocjenu stanja finansijske stabilnosti i prevenciju pojave sistemskih rizika, kao i instrumente za njihovo suzbijanje.

"U cilju jačanja finansijskog sistema poseban akcenat staviće se na podsticanje i očuvanje stabilnosti bankarskog sistema. U tom kontekstu, nastaviće da prati i analizira stanje u bankarskom sistemu, po potrebi će preduzimati korektivne mjere, promovisati jačanje korporativnog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama i nastaviti sa daljom implementacijom međunarodno prihvaćenih standarda i principa poslovanja u toj oblasti", rekli su iz CBCG.

CBCG će podsticati sprovođenje aktivnosti na sporazumnom finansijskom restrukturiranju dugova kod finansijskih institucija.

Savjet je usvojio Finansijski plan CBCG za narednu godinu sa planom investicija, javnih nabavki i novčanih tokova uz nastavak sprovođenja mjera interne ekonomije i aktivnog odnosa u upravljanju međunarodnim rezervama.

"Plan za narednu godinu je pripremljen na osnovu realizacije finansijskog plana CBCG za devet mjeseci ove godine, kao i projekcije očekivanih finansijskih prihoda i rashoda u narednoj godini", zaključuje se u saopštenju.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 25.11.2016.

Naslov: Redakcija