Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika

IZMJENE ZAKONA O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Predviđeno je da će stranci koji imaju dozvolu za privremeni boravak, radi spajanja porodice ili školovanja, moći da dobiju svojstvo osiguranog lica

28.11.2016.


Stranci u Crnoj Gori, koji su u najvećem broju državljani neke od zemalja iz okruženja, nailaze na problem kad žele ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje. Rješenje njihovog problema leži u predloženim izmjenama važećeg Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Sl. list CG", br. 6/2016 - dalje: Zakon).

Nacrtom zakona o izmjenama Zakona o zdravstvenom osiguranju, koje je Vladi predložilo Ministarstvo zdravlja, predviđeno je da će stranci koji imaju dozvolu za privremeni boravak, radi spajanja porodice ili školovanja, moći da dobiju svojstvo osiguranog lica. O prijedlogu će u konačnom odlučiti novi saziv crnogorskog parlamenta.

U ovom trenutku naseljeni stranci nemaju mogućnost korišćenja zdravstvenih usluga u okviru javnog sektora, a razlog je taj što nijesu stekli pravo na stalni boravak, koje se ostvaruje nakon pet godina boravka u Crnoj Gori.

Veliki broj njih koji iza sebe ima manje od pet godina boravka, a posjeduje dozvolu za privremeni boravak u Crnoj Gori, trenutno je ograničen u pogledu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje.

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore naveli su da stranci svakodnevno dolaze sa tim problemom, te da oni ne mogu ništa učiniti, jer Zakon tako nalaže.

Zakon, koji je na snagu stupio u januaru 2016. godine, članom 6 predviđa da osiguranik ne može biti lice koje ima svojstvo osiguranika u drugoj državi, dok član 9 kaže da lica koja nemaju svojstvo osiguranika ni po jednom osnovu iz člana 6 Zakona, a imaju prebivališe, odnosno status lica sa stalnim boravkom u Crnoj Gori i nemaju svojstvo osiguranog lica u drugoj državi, mogu steći svojstvo osiguranika pod uslovom da su uplatili doprinos, u skladu sa posebnim zakonom.

Ono što je važno istaći je da status osiguranika stiču članovi porodice osiguranika pod uslovom da nijesu osigurani po drugom osnovu i da imaju prebivalište, odnosno odobren stalni boravak u Crnoj Gori, kao i da nemaju svojstvo osiguranog lica u drugoj državi, kako stoji u članu 10 Zakona.

Veliki problem imaju žene koje žele ostati u drugom stanju. U tom slučaju ne mogu izabrati ginekologa, koji bi im vodio trudnoću.

S obzirom na činjenicu da se protiv Zakona ne može, onima kojima Zakon u ovom obliku ne ide na ruku, ostaje nada da će uskoro biti usvojene izmjene.

Što predviđaju izmjene zakona? Iz Ministarstva zdravlja pojasnili su da se predložene izmjene Zakona odnose na sticanje svojstva osiguranog lica.

"Tako da svojstvo osiguranog lica mogu steći članovi porodice, a to su bračni ili vanbačni supružnik, djeca rođena u braku ili van braka, pastorčad, usvojena djeca, kao i djeca bez roditeljskog staranja ako ih osiguranik izdržava u skladu sa zakonom. Ova lica svojstvo osiguranika mogu steću pod uslovom da ako imaju dozvolu za privremeni boravak radi spajanja porodice ili radi školovanja u skladu sa posebnim zakonom, pod uslovom da nemaju svojstvo osiguranog lica", pojasnili su iz tog resora.

Postoji još jedan uslov za ostvarivanje prava na zdravstveno osiguranje stranaca, a to je da nemaju svojstvo osiguranog lica u drugoj državi sa kojom je zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju.

Do tada, navode iz Ministarstva, navedena lica ostvaruju pravo na hitnu medicinsku pomoć u skladu sa važećim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 3/2016 i 39/2016) i međunarodnim sporazumima.


IZVOR: Vebsajt CdM, 25.11.2016.

Naslov: Redakcija