Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Arhiva vijesti na dan 24.08.2015.

ZAKON O LIČNOM STEČAJU POTROŠAČA: Mogući problemi u primeni novog propisa jer institucije u čijoj je nadležnosti njegovo sorovođenje nijesu konsultovane u postupku usvajanja . . . dalje

ZAKON O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA U EURE: Na godišnjem nivou obračunata fiksna kamata od 8,2 odsto . . . dalje

ZAKON O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA: Zakonski rok za podnošenje prijave poreza na dobit preduzeća za 2014. godinu je istekao 31. mart 2015. godine . . . dalje

PRIJEDLOG ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU: Imovinska korist stečena kriminalom oduzeće se od počinioca krivičnog djela, ali i člana njegove porodice, bez obzira da li živi u zajedničkom domaćinstvu sa njim . . . dalje

RASPISAN KONKURS ZA DIREKTORA AGENCIJE ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE: Kandidati moraju da imaju najmanje tri mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, odnosno sa kojim je ostvario poslovnu saradnju . . . dalje

MINISTARSTVO FINANSIJA: Državno zlato će biti vraćeno 2017. godine . . . dalje

CBCG: Likvidna sredstva veća 17 odsto . . . dalje