Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 21.12.2015.SKUPŠTINA CG: 18. decembra 2015. godine održane śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora - Podržan Prijedlog zakona o budžetu za 2016. godinu, utvrđen Izvještaj o radu Radne grupe koji će biti dostavljen predśednicima parlamentarnih partija

SKUPŠTINA CG: 21. decembra 2015. godine Osma śednica drugog redovnog zasijedanja I śednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Zakonodavnog odbora, Administrativnog odbora - Na dnevnom redu preijedlozi zakona

IZJMENE ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU: Izmena akuelnog modela studaranja 3+1+1+3, modelom 3+2+3

ZAKON O LJEKOVIMA: Predstavnici NVO sektora koji se bave zaštitom prava lica sa invaliditetom uputili inicijativu za izmjene i dopune Zakona

U PRIPREMI NOVI ZAKON O RADU: Predviđa se da potraživanja iz rada zastarijevaju nakon tri godine, kao i da se ugovor na određeno može produžavati do 36 mjeseci umjesto dosadašnjih 24

PRIJEDLOG ZAKONA O BUDŽETU CRNE GORE ZA 2016. GODINU: Crna Gora će 2016. godine dobiti ekspertsku pomoć Međunarodnog monetarnog fonda u vezi sa planom sanacije javnog duga

UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA: Centrima za socijalni rad treba dati instrukciju da majke zaključenu radnu knjižicu dostavljaju nakon donošenja rješenja o korišćenju prava na doživotnu naknadu

JAVNI POZIV ZA UPIS U REGISTAR AKCIZNIH OBVEZNIKA UPRAVE CARINA: Poziv za podnošenje Zahtjeva za upis u Registar akciznih obveznika ili brisanje iz postojećeg Registra je otvoren do 15. januara 2016. godine

JAVNA RASPRAVA O NACRTIMA ZAKONA O IZMJENA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA I O DOBROVOLJNIM PENZIONIM FONDOVIMA: Rasprava će trajati do 22. januara 2016. godine

CBCG: Platni promet u novembru 1,82 milijarde eura

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DOBROVOLJNIM PENZIONIM FONDOVIMA - Tekst propisa

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA - Tekst propisa

PREDLOG ZAKONA O TUMAČIMA - Tekst propisa