Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: 21. decembra 2015. godine Osma śednica drugog redovnog zasijedanja I śednice Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Zakonodavnog odbora, Administrativnog odbora - Na dnevnom redu preijedlozi zakona


Osma śednica drugog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore u 2015. godini biće održana 21. decembra 2015. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Velikoj sali.

Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za 2014. godinu, sa:

- Izvještajem o reviziji Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2014. godinu i

- Godišnjim izvještajem o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije za period oktobar 2014. godine – oktobar 2015. godine;

2. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost za 2014. godinu;

3. Finansijski izvještaj sa Izvještajem o radu Regulatorne agencije za energetiku za 2014. godinu;

4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica;

5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama;

6. Pijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama (drugo glasanje);

7. Predlozi finansijskih planova sa planovima rada za 2016. godinu nezavisnih regulatornih tijela i to:

- Regulatorne agencije za energetiku,

- Agencije za elektronske medije,

- Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,

- Agencije za nadzor osiguranja,

- Agencije za ljekove i medicinska sredstva, i

- Komisije za hartije od vrijednosti;

8. Prijedlog zakona o budžetu Crne Gore za 2016. godinu, i

9. Izbori i imenovanja.

113. śednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje biće održana 21. decembra 2015. godine, sa početkom u 11:00 časova, u Crvenom salonu.

Dnevni red

1. Amandmani na Prijedlog zakona o zdravstvenom osiguranju:

2. Razmatranje prijedloga zaključaka sa 110.sjednice Odbora.

143. śednica Zakonodavnog odbora biće održana 21. decembra 2015. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Plavom salonu.

Dnevni red:

1. Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o državnoj granici između Crne Gore i Republike Kosovo;

2. Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o državnoj granici između Crne Gore i Bosne i Hercegovine;

3. Prijedlog zakona o potvrđivanju Sektorskog sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske komisije kojim se utvrđuju pravila za upravljanje i sprovođenje finansijske pomoći Unije Crnoj Gori u okviru Instrumenta pretpristupne podrške za oblast politike,,Poljoprivreda i ruralni razvoj" (IPARD);

4. Prijedlog odluke o prihvatanju Aneksa br. 1 Ugovora o zakupu hotela,,Kraljičina plaža" Budva;

5. Prijedlog odluke o davanju u dugoročni zakup lokaliteta ostrvo Lastavica sa tvrđavom,,Mamula", opština Herceg Novi;

6. Prijedlog zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Rudnika boksita AD Nikšić koji su, usljed stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju, koji su podnijeli poslanici Aleksandar Damjanović i Mladen Bojanić;

7. Amandmani (3) na Prijedlog zakona o carinskoj službi, koje je podnio poslanik Goran Tuponja;

8. Amandmani na Prijedlog zakona o zdravstvenoj zaštiti:

9. Amandmani na Prijedlog zakona o zdravstvenom osiguranju:

61. śednica Administrativnog odbora biće održana 21. decembra 2015. godine, sa početkom u 10:00 časova, u Crvenom salonu.

Dnevni red:

- Usvajanje Zapisnika sa 60. sjednice Odbora -

1. Razmatranje Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Državne izborne komisije, broj 311 od 17. decembra 2015. godine, radi davanja saglasnosti;

2. Utvrđivanje Prijedloga odluke o imenovanju jedne članice Državne izborne komisije.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 20.12.2015.