Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

SKUPŠTINA CG: 18. decembra 2015. godine održane śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora - Podržan Prijedlog zakona o budžetu za 2016. godinu, utvrđen Izvještaj o radu Radne grupe koji će biti dostavljen predśednicima parlamentarnih partija


Radna grupa parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora održala desetu śednicu

Na održanoj desetoj śednici Radne grupe parlamentarnog dijaloga za pripremu slobodnih izbora utvrđen je Izvještaj o radu Radne grupe koji će biti dostavljen predśednicima parlamentarnih partija.

Završena 124. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Na održanom nastavku 124. śednice Odbora za ekonomiju, finansije i budžet obavljena je rasprava o Predlogu zakona o budžetu za 2016. godinu. Tokom rasprave, članovi Odbora iskazali su različita mišljenja i stavove u odnosu na predloženi budžet. U odnosu na makroekonomske pokazatelje ukazano je da navedeni Prijedlog budžeta ima razvojni karakter, kao i izraženu socijalnu komponentu. Iskazana je i potreba daljeg jačanja fiskalne discipline i efikasnosti nadležnih organa, kako bi nivo poreskog duga uspostavio silazni trend. Takođe, ukazano je i da je jedan od preduslova za realizaciju budžeta za narednu godinu u predloženom okviru i donošenje Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru, koji još uvijek nije u skupštinskoj proceduri. Imajući u vidu da će javni dug premašiti iznos od 60% BDP-a na kraju 2015. godine, tokom rasprave konstatovano je da će u skladu sa Zakonom o budžetu i fiskalnoj odgovornosti("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014), u narednoj godini biti potrebno uraditi program sanacije.

Odbor je, nakon dvodnevne rasprave, odlučio da predloži Skupštini da usvoji Prijedlog zakona o budžetu za 2016. godinu.

Takođe, na Odboru je podržan Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica, kojim je, između ostalog, predviđeno smanjenje stope "kriznog poreza" sa 13% na 11%.

Izvor: Press služba Skupštine Crne Gore, 18.12.2015.