Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 16.12.2016.VLADA CG: Donijete odluke o obrascu zahtjeva, izgledu i sadržaju iseljeničke knjižice, o Energetskom bilansu CG za 2017. godinu, o obrazovanju Nacionalne investicione komisije, te Strategija za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za period 2017-2021 godine sa Akcionim planom za 2017-2018. godinu

NACRT ZAKONA O BUDŽETU CG ZA 2017. GODINU DO KRAJA NEDJELJE PRED VLADINIM KOMISIJAMA ZA EKONOMSKU POLITIKU I POLITIČKI SISTEM

PORESKA POLICIJA MOŽE DA RADI U OKVIRU OVLAŠĆENJA PREDVIĐENIH ZAKONOM O PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ZAKONIKOM O KRIVIČNOM POSTUPKU: Takva služba ne bi mogla imati klasična policijska ovlašćenja kao što su zadržavanje, privođenje, ograničavanje kretanja, upotreba oružja i sredstava prinude i druga slična ovlašćenja

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA ISPUNJENOSTI METROLOŠKIH ZAHTJEVA ZA ZAKONSKA MJERILA: U toku je kontrola zakonskih mjerila u zdravstvu

PRIJEDLOG PRAVILNIKA ZA PRIMJENU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ I DJEČIJOJ ZAŠTITI: Biće previđeno da osnovci i srednjoškolci mogu da steknu pravo na dječiji dodatak ukoliko im roditelji nemaju nikakva primanja, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA: Osiguranje vozila jeftinije 7,5% od 1. februara 2017. godine

POGLAVLJE 19: Izazov je snaženje konkurentnosti i socijalne kohezije, posebno u dijelu razvoja vještina na obrazovnom nivou u cilju stvaranja poslovnih prilika za mlade ljude

INICIJATIVA DA SE STARJEŠINE ORGANA DRŽAVNE UPRAVE OBAVEŽU DA SVE INFORMACIJE KOJE ŽELE SAOPŠTITI MORAJU BITI POTPISANE OD STRANE OVLAŠĆENOG SLUŽBENIKA, NAČELNIKA ODJELJENJA, SEKTORA ILI SAMOG STARJEŠINE ORGANA: Centar za građansko obrazovanje obrazlože da kreatori takvih javnih dokumenata ne mogu biti skriveni iza "Službe za odnose sa javnošću" ili bilo koje druge službe, već isključivo navedeni imenom i prezimenom kako bi se izbjegle zloupotrebe