Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PORESKA POLICIJA MOŽE DA RADI U OKVIRU OVLAŠĆENJA PREDVIĐENIH ZAKONOM O PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ZAKONIKOM O KRIVIČNOM POSTUPKU: Takva služba ne bi mogla imati klasična policijska ovlašćenja kao što su zadržavanje, privođenje, ograničavanje kretanja, upotreba oružja i sredstava prinude i druga slična ovlašćenja

16.12.2016.


Poreska policija može da radi u okviru ovlašćenja predviđenih Zakonom o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004, 29/2005 - dr. zakon, "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015) i Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. list CG", br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - odluka US, 2/2015 - odluka US, 35/2015 i 58/2015 - dr. zakon), saopšteno je iz Ministarstva finansija, na čijem je čelu od kraja novembra Darko Radunović.

Iz Ministarstva su objasnili da takva služba ne bi mogla imati klasična policijska ovlašćenja kao što su zadržavanje, privođenje, ograničavanje kretanja, upotreba oružja i sredstava prinude i druga slična ovlašćenja.

"U suštini bi takva jedinica radila poslove koje i sada obavlja Poreska uprava", odgovorili su iz Ministarstva na pitanje da li će se osnovati sektor Poreske policije u okviru Poreske uprave ili će podržati Pravilnik o sistematizaciji PU kojim taj sektor nije predviđen.

Iz Ministarstva su istakli da je pitanje rada Poreske policije "samo pitanje efikasnosti obavljanja posla i u suštini se ne bi proširile nadležnosti Poreske uprave u otkrivanju krivičnih djela".

Navode da službenici PU imaju obavezu da podnose krivične prijave kada otkriju tokom prikupljanja drugih informacija da postoji osnovana sumnja za krivično djelo shodno Zakonu o poreskoj administraciji, te o istom obavještavaju tužioca, što ukazuje da određene informacije i podatke mogu samostalno pripremati i prije nego što će dobiti nalog od državnog tužioca.

Dodaju da se imajući u vidu krivične i poreske propise može zaključiti da Poreska uprava ima značajna ovlašćenja u otkrivanju krivičnih djela.

"S tim što se ti poslovi isključivo vrše po nalogu i u okviru ovlašćenja koje daje državni tužilac. U vezi sa navedenim, osnovni zadatak Poreske uprave je vršenje inspekcijskog nadzora po zahtjevu tužioca, kao i prikupljanje, podataka, informacija i obavještenja u vezi sa konkretnim postupkom", piše u odgovoru Ministarstva.

Ukidanje poreske policije predloženo je u martu, iako je 20-ak dana prije toga na konkursu izabran Miodrag Martinović za šefa tog sektora. Sektor poreske policije tada je izbrisan iz novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Ministarstvo finansija je sredinom septembra poslalo Upravi za kadrove na davanje saglasnosti novi Nacrt pravilnika kojim u PU nije predviđeno formiranje sektora poreske policije. Bivši ministar finansija je zbog toga početkom oktobra stopirao novu sistematizaciju PU.

Iz PU ranije je saopšteno da nadležnosti poreske policije nijesu predviđene zakonima o poreskoj administraciji i krivičnom postupku.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Vladimir Otašević, 15.12.2016.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija