Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 08.02.2016.OCJENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: Podnjeta inicijativa za ocjenu ustavnosti odredaba članova 54a i 54b Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti

VLADA CG: Usvojeni prijedlozi zakona o izmjenama zakona o vodama i o ličnom imenu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o putnim ispravama

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LIČNOM IMENU: Novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura kazniće se crnogorski državljanin koji se u pravnom saobraćaju ne služi ličnim imenom, koje je upisano u matični registar, odnosno matičnu knjigu rođenih

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA : Uvode se novi prihodi na koje se plaća porez po odbitku, kao i obaveza podnošenja poreske prijave elektronskim putem

JAVNI POZIV ZA KANDIDATA/KINJU ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PREDLOGA ZAKONA O ZABRANI DISKRIMINACIJE

SJEDNICA OPERATIVNOG TIMA PARTNERSTVA ZA OTVORENU UPRAVU 8. FEBRUARA 2016. GODINE

EVROPSKA KOMISIJA: U 2016. rast crnogorske ekonomije od 4%

UDRUŽENJA CIVILNOG SEKTORA ZALAŽU SE ZA IZMJENE POLICIJSKIH OVLAŠĆENJA

FORMIRA SE KOALICIJA NVO ZA SOCIJALNU I ZDRAVSTVENU ZAŠTITU: Realizacijom projekta HealthUP započet je monitoring implementacije zakona i politika u oblasti zdravstvene zaštite, zaraznih i nezaraznih bolesti

PRIVREDNA KOMORA CG: Obuka za preduzetnike početnike u inostranstvu