Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

OCJENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: Podnjeta inicijativa za ocjenu ustavnosti odredaba članova 54a i 54b Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti


Rožajac I. A. krajem 2015. godine podnio je Ustavnom sudu inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 47/2015), kojim se uređuje pitanjenaknada za majke koje imaju troje ili više djece, potvrđeno je iz te institucije.

On je, kako je objašnjeno iz Ustavnog suda, zatražio da se preispitaju odredbe člana 54a i 54b Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a kojima su definisani kriterijumi koje majke treba da ispune kako bi stekle pravo na doživotnu naknadu.

Odredbom člana 54a, precizirano je da žena koja rodi troje ili više djece ima pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini 70 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava.

Propisano je da to pravo stiče žena koja rodi troje djece i ostvari najmanje 25 godina radnog staža, odnosno žena koja rodi četvoro ili više djece i ostvari najmanje 15 godina radnog staža.

Drugi sporni član za Rožajca je 54b koji propisuje da žena koja rodi troje i više djece ima pravo na doživotnu naknadu u visini od 40 odsto prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ako se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Crne Gore najmanje 15 godina.

Iz Ustavnog suda navode da u svakom predmetu moraju odlučiti najkasnije u roku od 18 mjeseci od dana pokretanja postupka pred tim sudom.

Ustavni sud je predmetnu inicijativu saglasno Zakonu o Ustavnom sudu ("Sl. list CG", br. 11/2015) dostavio Skupštini i Vladi Crne Gore na davanje mišljenja rečeno je iz ove institucije.

Odluke Ustavnog suda stupaju na snagu od dana objavljivanja u Sl. listu. Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti ("Sl. list CG", br. 47/2015) je na prijedlog poslanika Aleksandra Damjanovića usvojen 31. jula 2015. godine. U Skupštini je za ovaj akt glasalo 35 poslanika. Brojne nevladine organizacije kritikuju ovaj akt, jer smatraju da je diskriminatorski.

U javnosti su se mogle čuti ocjene i da će Zakon legalizovati rad na crno, jer će, kako je rečeno, mnoge žene početi ilegalno da rade.

Prve naknade za majke koje imaju troje ili više djece biće isplaćene 20. februara 2016. godine, a do sada su centri za socijalni rad već primili 20.000 zahtjeva.

ZAKON O SOCIJALNOJ I DJEČJOJ ZAŠTITI ("Sl. list CG", br. 27/2013, 1/2015, 42/2015 i 47/2015)

Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece

Član 54a

Žena koja rodi troje ili više djece ima pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini 70% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava.

Pravo iz stava 1 ovog člana stiče žena koja rodi troje djece i ostvari najmanje 25 godina radnog staža, odnosno žena koja rodi četvoro ili više djece i ostvari najmanje 15 godina radnog staža.

Pravo iz stava 1 ovog člana ne može se koristiti za vrijeme trajanja radnog odnosa i isključuje mogućnost istovremenog korišćenja prava na penziju.

Za vrijeme korišćenja naknade korisnici prava iz stava 1 ovog člana pripada pravo na zdravstveno osiguranje.

Član 54b

Žena koja rodi troje i više djece ima pravo, ukoliko to želi, na doživotnu mjesečnu naknadu u visini od 40% prosječne neto zarade u Crnoj Gori, ostvarene u godini koja prethodi godini ostvarivanja tog prava.

Pravo iz stava 1 ovog člana stiče žena koja rodi troje ili više djece, a koja se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje najmanje 15 godina.

Izvor: Vebsajt CdM, 05.02.2016.