Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 04.05.2016.SKUPŠTINA CG: 4. maja Četvrta śednica prvog redovnog zasijedanja u 2016. godini, sednice Zakonodavnog odbora - Razmatranje Prijedloga zakona o primjeni Sporazuma o stvaranju uslova za slobodne i fer izbore, razrješenja i izbor članova Vlade

VLADA CG: Donijete uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, i o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, kao i odluke o varijabilnom dijelu zarade i o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru

ZAKON O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA: Institut za vladavinu prava predlaže izmijenu Zakona, jer po stavu Vrhovnog suda Crne Gore državni službenici koji nakon okončanja ugovora na određeno vrijeme nastave sa radom nemaju pravo na transformaciju u ugovor na neodređeno

PRIJEDLOG ZAKONA O PRIPRAVNICIMA U SUDOVIMA I DRŽAVNOM TUŽILAŠTVU I PRAVOSUDNOM ISPITU: Pripravnici koji žele da obavljaju pripravnički staž u sudovima i državnim tužilaštvima polagaće ispit, na osnovu kojeg će najboljim kandidatima biti omogućeno da obavljaju trogodišnju praksu u pravosudnim organima. Ispit za pripravnike može polagati lice koje je završilo Četvorogodišnji program na Pravnom fakultetu i sastoji se iz pismenog testiranja iz ustavnog, krivičnog, građanskog i upravnog prava

ZAKON O ZAŠTITI I SPAŠAVANJU: Prva medicinska pomoć obuhvata preduzimanje higijensko-epidemioloških mjera, ukazivanje prve medicinske pomoći standardnim i priručnim sredstvima na mjestu povređivanja - obolijevanja, medicinsku trijažu povrijeđenih i oboljelih i transport do najbliže zdravstvene ustanove. MUP pozdravlja novi stav Agencije za civilno vazduhoplovstvo, očekuje pismenu saglasnost za obavljanje HEMS letova

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Privremenu spriječenost za rad do 15 dana utvrđuje izabrani tim ili izabrani doktor, a nakon toga nadležna ljekarska komisija

ZAKON O UREĐENJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA: Montenegro Business Alijansa traži da se što prije usvoji novi Zakon

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA PORODIČNOG ZAKONA: Vanbračna zajednica muškarca i žene koja traje najmanje tri godine biće izjednačena sa bračnom zajednicom u pogledu prava na međusobno izdržavanje i drugih imovinsko-pravnih odnosa. Ako je u vanbračnoj zajednici rođeno zajedničko dijete ili je nastavljena sklapanjem braka ta vanbračna zajednica je izjednačena sa bračnom u pogledu tih prava i prije isteka tri godine

UREDBA O USLOVIMA ZA ODLAGANJE NAPLATE PORESKIH I NEPORESKIH POTRAŽIVANJA: Poreskom dužniku može se odobriti odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, ako dug iznosi najmanje: za fizičko lice – 500 eura, preduzetnika i malo pravno lice – 2. 000 eura, srednje pravno lice – 20. 000 eura i za veliko pravno lice – 50. 000 eura. Poreski dug može da se odloži do 12 mjesečnih rata

JAVNA RASPRAVA O NACIONALNOM PLANU ZA ODRŽIVU UPOTREBU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA: Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt Nacionalnog plana mogu se dostavljati do 6. juna 2016. godine