Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU: Privremenu spriječenost za rad do 15 dana utvrđuje izabrani tim ili izabrani doktor, a nakon toga nadležna ljekarska komisija


Izabrani ljekari umjesto do mjesec, bolovanje pacijentima mogu otvoriti najduže 15 dana. Ovako propisano pravo na ostvarivanje privremene spriječenosti za rad je utvrđeno radi, kako kažu u zdravstvenom resoru, prevencije bolesti kao prava na zdravstvenu zaštitu, pravovremene dijagnostike radi praćenja zdravstvenog stanja osiguranika, kao i kontrole odobravanja bolovanja.

Naime, Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Sl. list CG", br. 6/2016) propisano je da privremenu spriječenost za rad do 15 dana utvrđuje izabrani tim ili izabrani doktor, a poslije 15 dana nadležna ljekarska komisija.

"Privremenu spriječenost odobrava izabrani doktor dana kad mu se osiguranik javi. Ako izabrani doktor ocijeni da postoji potreba za privremenu spriječenost za rad u trajanju dužem od 15 dana, osiguranika upućuje ljekarskoj komisiji. Ako izabrani doktor ne odobri privremenu spriječenost za rad osiguraniku ili odobri manji broj dana ili ga ne uputi ljekarskoj komisiji, osiguranik može podnijeti zahtjev ljekarskoj komisiji radi ocjene potrebe za daljom privremenom spriječenošću za rad", navode iz Ministarstva zdravlja.

Iz Fonda za zdravstveno osiguranje su rekli da je ova odredba stupila na snagu posljednjeg dana januara 2016. godinee.

Osiguranik je dužan, kako dodaju u Fondu, da ljekarskoj komisiji dostavi uput izabranog doktora i odgovarajuću medicinsku dokumentaciju o obavljenom liječenju, prije isteka posljednjeg dana privremene spriječenosti za rad koju je odobrio izabrani doktor, a najkasnije u roku od tri dana od isteka odobrenog bolovanja.

Zakonom, podsjećaju u Ministarstvu, propisano je da izabrani tim ili izabrani doktor utvrđuje privremenu spriječenost za rad na osnovu dijagnostičkog minimuma, koji je propisan posebnim pravilnikom.

"Osiguranicima pripada pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, a osnov za obračun naknade zarade je prosjek osnovne zarade, odnosno naknade zarade koju je zaposleni ostvario u posljednjih 12 mjeseci koji prethode mjesecu kada je nastupila privremena spriječenost za rad", navodi se iz Minisatrstva.

Ova naknada se, kako objašnjavaju, određuje najmanje u visini od 70 odsto od osnova za naknadu, a određenoj grupi osiguranih lica pripada naknada u visini od 100 odsto od osnova i to od prvog dana privremene spriječenosti za rad, i za sve vrijeme trajanja te spriječenosti, "ali samo za vrijeme za koje bi osiguranik ra dio i ostvario zaradu da nije nastupila privremena spriječenost za rad".

Izvor: Vebsajt CdM, 03.05.2016.