Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

VLADA CG: Donijete uredbe o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, i o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije, kao i odluke o varijabilnom dijelu zarade i o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru


Vlada Crne Gore, na 155. sjednici, usvojila je Izvještaj o realizaciji Programa rada za I kvartal 2016. godine, sa Izvještajem o realizaciji zaključaka Vlade za IV kvartal 2015. godine. Programom za tekuću godinu u I kvartalu planirano je ukupno 58 tema, od kojih je realizovano 46, ili 79,30 odsto. U diskusiji je konstatovano da se Program realizuje dobrom dinamikom, dok su kašnjenja u ispunjavanju preostalih obaveza objektivne prirode, najčešće zbog procedura usaglašavanja sa evropskim i drugim međunarodnim institucijama, te da su i ovi materijali u finalnoj fazi obrade.

Na sjednici je donijeta Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja. Osnovni razlog za njeno donošenje je potreba sveobuhvatnog i jedinstvenog definisanja postupka, kroz preciziranje uslova i rokova za odlaganje, utvrđivanje ovlašćenja za odlučivanje i definisanje instrumenata osiguranja plaćanja potraživanja. Novom Uredbom se poreskim dužnicima, koji se suočavaju sa problemom nelikvidnosti, omogućava prevazilaženje problema u pogledu plaćanja poreskih obaveza, uz davanje garancije državi o izmirivanju duga u skladu sa odobrenom dinamikom. Utvrđeno je da se poreskom dužniku može odobriti odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja, ako dug iznosi najmanje: za fizičko lice – 500 eura, preduzetnika i malo pravno lice – 2. 000 eura, srednje pravno lice – 20. 000 eura i za veliko pravno lice – 50. 000 eura.

Vlada je donijela Strategiju reintegracije lica vraćenih na osnovu sporazuma o readmisiji za period 2016. – 2020. godine, sa Akcionim planom za 2016. godinu. Osnovni cilj Strategije je stvaranje preduslova za adekvatan pristup procesu povratka i reintegracije na svim nivoima kroz dodatno jačanje institucionalnog okvira, efikasan proces asistencije, edukaciju, kao i uspostavljanje sistema za praćenje sprovođenja planiranih aktivnosti.

U sklopu implementacije Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016), Vlada je donijela Uredbu o naknadi za podsticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i visokoefikasne kogeneracije. Osnovni cilj Uredbe je stvaranje realnog i održivog mehanizma za obezbjeđivanje podsticajnih sredstava za proizvodnju električne energije iz ovih izvora, i samim tim kreiranje povoljnijeg ambijenta za investiranje u ovoj oblasti.

Radi stvaranja uslova za nesmetanu primjenu Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru ("Sl. list CG", br. 16/2016), Vlada je donijela Odluku o varijabilnom dijelu zarade i Odluku o otpremnini zaposlenih u javnom sektoru.

Vlada je donijela i odluke o otvaranju konzulata Crne Gore u Peruu, sa sjedištem u Limi i Čileu, sa sjedištem u San Havijeru. Na čelu konzulata nalaziće se počasni konzuli. 

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 28.04.2016.