Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

USTAVNI SUD CG: 3. februara 2017. godine održaće se izbor predsjednika Ustavnog suda

Sjednica Ustavnog suda povodom izbora predsjednika Ustavnog suda održaće se u petak, 3. februara 2017. godine.

Više

CG POSMATRAČ U EVROPSKOJ MREŽI ZA PRAVOSUDNU SARADNJU U GRAĐANSKIM I PRIVREDNIM STVARIMA

Crna Gora je stekla status posmatrača u Evropskoj mreži za pravosudnu saradnju u građanskim i privrednim stvarima, ozvaničeno je na godišnjoj skupštini te asocijacije u Briselu.

Više

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZARADAMA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU: Sindikat uprave i pravosuđa navodi da je nepriznavanje minulog rada diskriminacija, te da bi ova odredba Zakona mogla biti predmet ocjene ustavnosti i zakonitosti pred nadležnim sudom

Zaposleni u javnom sektoru biće diskriminisani ukoliko im se ne bude obračunavao minuli rad i takvo rješenje moglo bi biti predmet ocjene ustavnosti i zakonitosti pred nadležnim sudom, saopštili su iz Sindikata uprave i pravosuđa.

Više

ZAKON O REPROGRAMU PORESKOG POTRAŽIVANJA: Poreska dugovanja u skladu sa Zakonom mogu da se izmire u 60 rata

Crnogorski taksi prevoznici duguju Poreskoj upravi 30 miliona eura za neplaćene poreze, a dugovanja će moći da izmire u čak 60 rata.

Više

NACRT PRAVILA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILA O NAČINU TRGOVANJA BLOKOM AKCIJA: Rok za sugestije 14 dana

Komisija za hartije od vrijednosti je na osnovu čl. 8 stav 1 tačka 13) i čl. 45. stav 3 tačka 3) Zakona o hartijama od vrijednosti ("Sl. list RCG", br. 59/2000, 10/2001 - ispr., 43/2005 - odluka US i 28/2006 i "Sl. list CG", br. 53/2009 - dr. zakon, 40/2011 - dr. zakon i 6/2013), na 239. sjednici od 01.02.2017. godine, donijela Nacrt Pravila o izmjenama i dopunama pravila o načinu trgovanja blokom akcija.

Više

MINISTARSTVO EKONOMIJE: Neophodno učešće privrede u kreiranju zakonodavnog okvira

Ministarstvo ekonomije smatra da je komunikacija sa predstavnicima poslovnog sektora i izvršne vlasti, s posebnim osvrtom na uklanjanje biznis barijera kroz donošenje zakonske regulative i saradnju sa lokalnom samoupravom, od izuzetnog značaja kako za Vladu Crne Gore, tako i za privredu, naglasila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić na sastanku sa predstavnicima Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM) koje je predvodio predsjednik Budimir Raičković.

Više

DRUGI JAVNI POZIV ZA NADMETANJE ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U DRŽAVNOJ SVOJINI U OPŠTINI ŠAVNIK

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavilo je drugi javni poziv za učešće na javnom nadmetanju za davanje u zakup nepokretnosti u državnoj svojini u opštini Šavnik, Komarnica.

Više