Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

MINISTARSTVO EKONOMIJE: Neophodno učešće privrede u kreiranju zakonodavnog okvira

03.02.2017.


Ministarstvo ekonomije smatra da je komunikacija sa predstavnicima poslovnog sektora i izvršne vlasti, s posebnim osvrtom na uklanjanje biznis barijera kroz donošenje zakonske regulative i saradnju sa lokalnom samoupravom, od izuzetnog značaja kako za Vladu Crne Gore, tako i za privredu, naglasila je ministarka ekonomije Dragica Sekulić na sastanku sa predstavnicima Asocijacije menadžera Crne Gore (AMM) koje je predvodio predsjednik Budimir Raičković.

Ministarka Sekulić je istakla da će se u tekućoj godini raditi na donošenju Zakona o privrednim društvima, pozivajući predstavnike Asocijacije da daju svoje primjedbe i komentare na pomenuti tekst dok je u formi izrade. Ministarka je podsjetila na projekte koje realizuje Ministarstvo ekonomije, a koji se odnose na olakšice usmjerene na razvoj privrede, povećanje investicija i smanjenje nezaposlenosti. Sekulićeva je naglasila važnost promocije tih projekata kroz obilaske opština u Crnoj Gori, kao i kroz direktnu komunikaciju sa privrednicima.

Predsjednik Asocijacije je istakao da je veoma korisna mogućnost da AMM ima uticaj u kreiranju zakona i ostalih pravnih akata koji bi se odnosili na sektor privrede.

"Učešće poslovnih asocijacija u formiranju ekonomske politike je veoma važno, posebno kroz jačanje saradnje sa izvršnom vlašću na partnerskim osnovama", naglasio je Raičković, predlažući da se formiraju "lokalni poslovni klubovi" u čije bi formiranje i rad bile uključene zainteresovane poslovne asocijacije, lokalni privrednici, a punu podršku dale lokalne samouprave i Ministarstvo ekonomije.

Postignut je visok stepen saglasnosti oko potrebe promovisanja podrške države kompanijama i projektima usmjerenim ka proizvodnji i izvozu i na taj način ublažavanja i smanjenja trenda rasta uvozne zavisnosti Crne Gore, kao i visokog trgovinskog deficita.

Predstavnici Asocijacije menadžera su iznijeli stav da država treba još snažnije da posveti pažnju razvoju ljudskih resursa u privredi i vanprivredi, kao temelja sveukupnog društveno-ekonomskog razvoja Crne Gore.

Ministarstvo ekonomije će dati podršku projektu "Izbor najuspješnijih menadžera i preduzetnika godine" koju organizuje AMM, a oko kojeg su se okupile najznačajnije poslovne asocijacije Crne Gore, jer predstavlja veoma značajan događaj u kontekstu podrške razvoju menadžmenta i ukupnog poslovnog ambijenta.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo ekonomije, 02.02.2017.


Naslov: Redakcija