Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti

Pravno-ekonomske vijesti na dan 31.08.2016.

SKUPŠTINA CG: Poslanici odbili raspravu o Prijedlogu zakona o dopuni Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju . . . dalje

SKUPŠTINA CG: Održane śednice Zakonodavnog odbora, Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje, Administrativnog odbora, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet - Razmotreni amandmani na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR, imenovane dvije savjetnice predśednika Skupštine Crne Gore . . . dalje

ZAKON O PORESKOJ ADMINISTRACIJI: Poreski obveznici dužni su da o svim promjenama koje nastanu u toku poslovanja, a odnose se na upisane podatke u registar, obavijeste poreski organ, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene. Za neispunjavanje ove obaveze novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 15.000 eura kazniće se pravno lice, odnosno novčanom kaznom u iznosu od 500 eura do 6.000 eura preduzetnik . . . dalje

ZAKON O LIČNOJ KARTI: Oko 8.500 građana Crne Gore nije zamijenilo stare lične karte. Oni koji ne posjeduju novu ličnu kartu, neće moći da glasaju na izborima niti da ostvare bilo koje pravo za čije ostvarenje im je potreban taj dokument . . . dalje

POTPISAN AKCIONARSKI UGOVOR SA ITALIJANSKOM KOMPANIJOM A2A: Ugovor će biti na snazi do 31. decembra 2016. godine . . . dalje

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE ČLANA SAVJETA ZA SARADNJU SA ISELJENICIMA: Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana . . . dalje