Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

Arhiva dnevnih vijesti na dan 30.03.2016.OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Podnijeta inicijativa za ocjenu ustavnosti Zakona o izmirenju obaveza prema radnicima Kombinata aluminijuma koji su, usled stečaja preduzeća, ostvarili pravo na penziju

SKUPŠTINA CG: 29. marta 2016. godine održana sednica Odbora za zdravstvo, rad i socijalno staranje - Razmotreno trenutno stanje u oblasti narkomanije u Crnoj Gori

SKUPŠTINA CG: 30. marta 2016. godine sednica Administrativnog odbora - Razmatranje prijedloga odluka i ograničenja iz člana 26 Zakona o zaradama zaposlenih u javnom sektoru

ODRŽANA PREZENTACIJA NA TEMU ISPUNJAVANJA OBAVEZA IZ ZAKONA O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE, O FINANSIRANJU POLITIČKIH SUBJEKATA I IZBORNIH KAMPANJA I O LOBIRANJU

JAVNI POZIV ZA PREDLAGANJE ČLANA/ICE KOMISIJE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA STRATEGIJE SOCIJALNE INKLUZIJE ROMA I EGIPĆANA 2016-2020. GODINE: Rok za dostavljanje predloga 6. april 2016. godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA: Spisak zakona i strateških dokumenata o kojima će se sprovesti javna rasprava u toku 2016. godine

SARADNJA PORESKE UPRAVE I KOMPANIJE MICROSOFT U EDUKACIJI O PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE I JAČANJU PORESKE DISCIPLINE U OBLASTI PROMETA INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA: Saradnja između državnih institucija i velikih IT kompanija neophodna je sa aspekta ispunjavanja zahtjeva vezanih za usklađivanje nacionalne legilative sa pravnom tekovinom EU u okviru pregovaračkog poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine